Przejdź do treści

W lipcowym wydaniu miesięcznika „Chłodnictwo i Klimatyzacja“ ukazał się artykuł o pierwszym w Polsce systemie pomiaru temperatury drogą radiową firmy Eckelmann

Istotą systemu jest pomiar rzeczywistej temperatury panującej przy produktach.


Radiowe czujniki nie potrzebują kabla, co umożliwia umieszczenie ich bezpośrednio przy chłodzonym towarze. Pomiar co 5 minut, alarmowanie w przypadku przekroczenia wartości zadanych, automatycznie generowane wykresy temperatur i dobowe list HACCP – to tylko niektóre z możliwości jakie stwarza Eckelmann.

Artykuł i więcej informacji o rozwiązaniach Eckelmann dla supermarketów i chłodni znajdują się na stronie dystrybutora www.etis.pl