Przejdź do treści

Nowa inicjatywa dla przedsiębiorczych kobiet

W Trójmieście powstała Akademia Przedsiębiorczej Kobiety – nowy projekt edukacyjny skierowany do aktywnych kobiet prowadzących lub planujących prowadzenie własnej firmy. Pierwsze sesje szkoleniowe odbędą się jesienią. Organizatorzy planują zwiększenie zasięgu Akademii na całą Polskę.

Akademia Przedsiębiorczej Kobiety to projekt, który powstał z myślą o aktywnych kobietach, liderkach pragnących świadomie pokierować swoją karierą i wprowadzić pozytywne zmiany zarówno w swoim życiu, jak i w środowisku pracy. Uczestniczki podczas różnorodnych zajęć nauczą się planowania strategii rozwoju firmy, właściwego reagowania na sytuacje kryzysowe, budowania relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym firmy, skutecznego zarządzania, a dzięki indywidualnym sesjom coachingowym, lepiej poznają same siebie, by w pełni wykorzystywać swój potencjał.

– Koncepcja uruchomienia Akademii Przedsiębiorczej Kobiety zrodziła się naturalnie – mówi pomysłodawczyni projektu, Monika Reszko. – Na trójmiejskim rynku szkoleniowo-doradczym po prostu brakowało miejsca, gdzie kobiety mogłyby budować i rozwijać samoświadomość względem biznesu, jak i własnego rozwoju. Włączając do współpracy wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerów oraz tworząc bogaty program zajęć, staraliśmy się stworzyć uczestniczkom optymalne warunki do wzrostu i jestem przekonana, że to się udało – dodaje Monika Reszko.

Projekt uzyskał poparcie Prezydenta Miasta Gdyni, Pana Wojciecha Szczurka, oraz osobistości świata nauki i biznesu. W Loży Honorowej Akademii zasiadają prof. Halina Brdulak oraz prof. Andrzej Blikle – podkreślający, że samorozwój i przedsiębiorczość kobiet to ważny element funkcjonowania w społeczeństwie.

Program Akademii Przedsiębiorczej Kobiety odpowiada na realne potrzeby przyszłych i aktualnych właścicielek firm. Został przygotowany na bazie doświadczeń kobiet już prowadzących własne firmy oraz na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród tej grupy kobiet.

Pierwsza edycja Akademii Przedsiębiorczej Kobiety ruszy już jesienią i obejmować będzie pięć modułów realizowanych podczas zjazdów weekendowych:

  • moduł „Ja” – zakłada pracę nad kompetencjami osobistymi, określenie swoich zasobów, mocnych i słabych stron, sprecyzowanie celów i sposobów ich realizacji,
  • moduł „Firma” – wstęp do zarządzania strategicznego, który pomaga przeanalizować obecna sytuację, wyznaczyć kierunki rozwoju organizacji i na podstawie misji, wizji oraz wartości firmy, opracować strategię rozwoju,
  • moduł „Pracownik” – który umożliwi uczestniczkom usystematyzowanie relacji z otoczeniem wewnętrznym firmy oraz nauczy rozpoznawania potrzeb i możliwości pracowników, jak również pomoże poznać rolę i opracować zasady komunikacji wewnętrznej,
  • moduł „Klient i Rynek” – moduł z elementami marketingu, PR i sprzedaży –zakłada przyswajanie dobrych praktyk w stosunku do otoczenia zewnętrznego, a także modelowanie tych relacji w zależności od sytuacji, w której znajduje się aktualnie przedsiębiorstwo,
  • moduł „Zarządzanie” – obejmuje naukę wszechstronnego zarządzania zarówno relacjami z otoczeniem, jak również własnymi celami oraz dostarczy umiejętności niezbędnych w kierowaniu firmą.