Hogart Business Intelligence przekazał kostkę OLAP do Muzeum Techniki

Hogart Business Intelligence przekazał wizualizację oraz opis kostki OLAP do Muzeum Techniki w Warszawie. Materiały trafią na stronę internetową muzeum. Każdy wirtualny zwiedzający będzie mógł zapoznać się z definicją oraz najważniejszymi informacjami na temat tej odchodzącej do lamusa technologii.

„Wreszcie kostka OLAP trafiła tam, gdzie jest jej miejsce – do muzeum” – mówi Marek Grzebyk, Dyrektor Zarządzający Hogart Business Intelligence. „Tradycyjna architektura OLAP, oparta o kostki i hurtownie danych, jest powszechnie zastępowana rozwiązaniami hybrydowymi i nowatorskimi technologiami jak np. asocjacyjne bazy „in-memory”. Dzisiaj kostki OLAP już bardzo rzadko stosowane są w swojej czystej postaci”.

Muzeum Techniki zajmuje się, obok dokumentacji dokonań człowieka w dziedzinie motoryzacji, czy astronautyki, również badaniem i udostępnianiem zwiedzającym przykładów postępu technicznego w dziedzinie techniki komputerowej. Rocznie Muzeum Techniki odwiedza przeszło 150 tysięcy gości. Jeszcze więcej, bo 500 tysięcy, odwiedza co roku stronę internetową muzeum, która jest bogatsza o te wytwory myśli człowieka, które trudno przedstawić w postaci rzeczywistego egzemplarza czy makiety. Wizualizacja kostki OLAP, jej definicja i opis będą dostępne na stronach internetowych Muzeum Techniki znajdujących się pod adresem www.muzeum-techniki.waw.pl.

„Pragnę serdecznie podziękować za przekazanie w darze do zbioru Muzeum Techniki wizualizacji, definicji oraz opisu kostki OLAP.” – mówi Piotr Zarzycki, Wicedyrektor Do Spraw Merytorycznych Muzeum Techniki w Warszawie. „Pozwolę sobie zwrócić uwagę, że wizualizacja wnosi znaczący wkład w wiedzę o systemach informatycznych używanych w Polsce, a właściwym miejscem na jej prezentacje jest właśnie Muzeum Techniki”

Kostka OLAP (ang. On-Line Analytical Processing Cube) jest strukturą służącą do przechowywania danych w sposób przypominający wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne, która pozwala na szybkie manipulowanie i analizowanie danych z różnych punktów widzenia.

Kostka OLAP składa się z wymiarów (perspektyw patrzenia na dane np. czas, produkt, region) oraz miar, czyli analizowanych wartości takich jak np. kwota i ilość sprzedaży.

Budowa kostki OLAP polega na wcześniejszym, często długotrwałym, wyliczeniu wszystkich możliwych miar i zapisaniu ich w specjalnej bazie danych instalowanej zazwyczaj na maszynach serwerowych.

Wykorzystanie kostek OLAP przeżywało swój rozkwit na przełomie lat osiemdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych XX wieku, przede wszystkim w obszarze różnorodnych analiz biznesowych np. analizy trendów sprzedaży i wskaźników finansowych.

Gwałtowny wzrost znaczenia informacji we współczesnym biznesie oraz skokowy wzrost ilości analizowanych danych spowodowały ujawnienie szeregu ograniczeń OLAP, w szczególności słabej wydajności, długich czasów zasilania danymi oraz wysokich kosztów implementacji i utrzymania. Tradycyjna architektura OLAP, oparta o kostki i hurtownie danych, stopniowo zaczęła być zastępowana rozwiązaniami hybrydowymi i nowatorskimi technologiami wykorzystującymi asocjacyjne bazy „in-memory”. W chwili obecnej kostki OLAP bardzo rzadko stosowane są w swojej czystej postaci, jednakże warto pamiętać jaką rolę odegrały w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu