Znajomość języka angielskiego zwiększa zarobki średnio o 25%

Pracownicy znający dobrze język angielski zarabiają o około 1/4 więcej niż ich koledzy, którzy znają go średnio lub wcale – twierdzi Paweł Wierzbicki z międzynarodowej firmy doradztwa personalnego Michael Page International. – Znajomość języka obcego otwiera też drzwi do kariery w firmach zagranicznych, a tam zarabia się więcej.

Z doświadczenia firmy Michael Page International wynika, że osoby starające się o pracę zawyżają swoje umiejętności językowe. Choć deklarowanie znajomości angielskiego w dokumentach aplikacyjnych jest powszechne, w rzeczywistości wiele osób zna ten język na niskim poziomie, uniemożliwiającym im podjęcie pracy w międzynarodowym środowisku. Tymczasem dla wielu pracodawców, zwłaszcza dużych międzynarodowych firm, znajomość języka angielskiego przez kandydata jest warunkiem koniecznym. Nawet jeśli nie będzie on wykorzystywany w codziennych, rutynowych czynnościach, podczas spotkań biznesowych lub telekonferencji może okazać się niezbędny.

„Realia rynku pracy nie pozostawiają złudzeń” – podkreśla Paweł Wierzbicki. – „Znajomość przynajmniej jednego języka obcego to konieczność. W centralach międzynarodowych koncernów około 80-90 proc. specjalistów i managerów musi wykazać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Dodatkowym plusem jest znajomość języka, w którym porozumiewa się zagraniczna kadra zarządzająca. W takim przypadku pracownik ma większe szanse na awans zawodowy”.

Znajomość języka obcego wymagana jest przede wszystkim w firmach zagranicznych. One też, jak pokazują dane GUS, oferują pracownikom wyższe wynagrodzenie. W 2010 r. średnie miesięczne wynagrodzenie w firmach z kapitałem zagranicznym zatrudniających powyżej 9 osób było o 57 proc. wyższe niż w tych z kapitałem krajowym (odpowiednio: 4272,37 zł brutto i 2715,68 zł brutto). Co więcej, w zagranicznych przedsiębiorstwach płace rosną szybciej – w porównaniu do 2008 r. w ciągu dwóch lat wzrosły o prawie 10 proc., podczas gdy w krajowych o 7 proc.

Jak wynika z obserwacji ekspertów Michael Page, różnica w wysokości pensji osoby biegle posługującej się językiem angielskim oraz pracownika zajmującego równorzędne stanowisko, który nie zna tego języka lub zna go słabo, kształtuje się na poziomie 20-35 proc.

„Choć znajomość języków obcych jest cechą bardzo pożądaną przez pracodawców, wiele osób włada nimi w stopniu podstawowym” – wyjaśnia Paweł Wierzbicki. – „Problemem jest zwłaszcza brak znajomości słownictwa biznesowego, którego nie unikniemy pracując w międzynarodowym środowisku. Osobom poszukującym pracy odradzam jednak zawyżanie swoich umiejętności językowych. Stopień znajomości języka obcego można bowiem bardzo łatwo sprawdzić na kolejnych etapach rekrutacji, np. za pomocą testów językowych lub podczas rozmowy z kandydatem”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu