Planet PR kończy marsjański projekt

Planet PR zakończyło projekt Polska na Marsa realizowany dla stowarzyszenia Mars Society Polska. Zadaniem agencji było zwrócenie uwagi opinii publicznej na potencjał polskiej młodej myśli technologicznej i możliwości wykorzystania jej w branży kosmicznej.

Punktem kulminacyjnym projektu był udział polskich konstruktorów w prestiżowych zawodach University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych. Konsultanci Planet PR odpowiadali za planowanie i realizację kompleksowej strategii promocji i komunikacji wyjazdu, zawodów oraz sukcesu młodych inżynierów. Efektem podjętych działań jest ponad 790 publikacji we wszystkich czołowych tytułach prasowych, radiowych, internetowych i telewizyjnych. Skuteczne działania media relations pozwoliły także zwrócić uwagę decydentów na potencjał intelektualny i technologiczny młodych naukowców. Przyśpieszyło to negocjacje akcesyjne z Europejską Agencją Kosmiczną.