Ile wind mamy w Polsce?

Jak wynika ze statystyk opublikowanych przez Urząd Dozoru Technicznego, w ostatnich latach odnotowano w Polsce wzrost liczby nowo instalowanych dźwigów. Zestawienie UDT opiera się na liczbie nowo zarejestrowanych urządzeń.

Ciężko jest sobie wyobrazić nowy budynek wielorodzinny lub biurowy bez dźwigu osobowego lub osobowo-towarowego zwanego potocznie windą. Co roku przybywa budynków, co roku przybywa też nowych wind. W 2010 roku wszystkich dźwigów osobowych i osobowo-towarowych w Polsce, zarejestrowanych w poszczególnych Oddziałach Urzędu Dozoru Technicznego było 83 937. To ponad 3 tysiące więcej niż rok wcześniej. UDT opublikował statystyki dotyczące wind instalowanych w Polsce w latach 2006-2010.

W omawianym okresie odnotowano ponad 22 tysiące nowych instalacji. Jest to związane z boomem na rynku mieszkań. W ostatnich latach, mimo kryzysu, powstaje także coraz więcej budynków biurowych.

Większość instalowanych dźwigów w budynkach posiada napęd elektryczny (17 056), znacznie mniej napęd hydrauliczny (4 963). Istnieje także kategoria dźwigów bez maszynowni. Stosunek liczby instalacji wind o napędzie elektrycznym, hydraulicznym, bez maszynowni do liczby wszystkich nowo instalowanych dźwigów (osobowych i osobowo – towarowych) corocznie utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W ciągu sześciu lat procentowy udział poszczególnych rodzajów wind przedstawia się następująco:

  • windy o napędzie elektrycznym – ok. 75% całości
  • windy o napędzie hydraulicznym – ok. 25 % całości
  • windy bez maszynowni- ok. 50 % całości (w ostatnich latach nieco poniżej połowy)

Jednocześnie w ciągu tych lat obserwujemy do pewnego momentu coroczny wzrost nowych instalacji. W roku 2005 zainstalowano ok. 1600 wind. Następnie liczba ta rośnie, uzyskując przewagę nad rokiem poprzednim (dane w przybliżeniu):

  • 2006 – wzrost o 1060
  • 2007 – wzrost o 770
  • 2008 – wzrost o 1280
  • 2009 – wzrost o 200
  • 2010 – spadek o 250

Po dużym wzroście nowych instalacji w stosunku do roku poprzedniego w latach 2006 i 2008, w roku 2009 odnotowano słabszą dynamikę wzrostu, a w roku 2010 zainstalowano o 250 wind mniej niż w roku poprzednim. Jak mówi Mirosław Błahuta – Dyrektor Pionu Nowych Instalacji z Schindler Polska, jednego z największych producentów wind na świecie, jest to związane z sytuacją na rynku budowlanym. „Statystyki UDT dotyczące instalacji dźwigów odzwierciedlają ogólną sytuację na rynku budowlanym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami większość 4–5 – kondygnacyjnych budynków a w szczególności te, które posiadają garaże podziemne, powinna być wyposażona w windy. Oczywiście, nie wszystkie budynki wybudowane w latach 2006-10 podlegały temu wymogowi, ale patrząc na statystyki możemy zauważyć zwiększoną liczbę instalacji wind w latach 2007 – 2009, gdy w Polsce powstawało najwięcej inwestycji. Wiązało się to z tym, że inwestorzy, by podnieść atrakcyjność swoich projektów, inwestowali dodatkowe środki w zakup wind.”

Inaczej wygląda liczba instalowanych dźwigów towarowych. W roku 2005 liczba nowych instalacji wynosiła 410. W 2010 nowych instalacji było ponad 600. Co ciekawe, liczbę nowych instalacji tego typu wind można przedstawić za pomocą sinusoidy – w jednym roku wzrasta, w drugim spada utrzymując się mimo to w trendzie wzrostowym. W roku 2010 odnotowujemy jednak spadek w stosunku do roku 2008.

Liczba nowych instalacji dźwigów osobowych wzrasta w szybszym tempie niż liczba nowych instalacji wind towarowych. Liczba instalacji urządzeń pierwszego typu w ciągu sześciu lat zwiększyła się niemal 3 razy, drugiego – około 1,5.

Urząd Dozoru Technicznego, którego głównym zadaniem jest ograniczanie zagrożeń związanych z eksploatacją urządzeń technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ma prawo do wydawania certyfikatów jakości. Taki certyfikat posiada między innymi Schindler Polska.

źródło/autor: Schindler

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu