E-learning w chmurze

Przenoszenie do chmur obliczeniowych różnych rozwiązań informatycznych wspomagających biznes jest dynamicznie rozwijającym się trendem. Do głównych zalet cloud computingu zalicza się obniżenie kosztów usług, odciążenie działów IT i serwerów firm oraz szybkość wdrożeń nowych usług. Zalety te sprawiają, że rozwiązania chmurowe świetnie nadają się do zastosowania w branży szkoleniowej.

Szkolenia pracowników wykorzystujące elementy e-learningu to rozwiązanie, które pozwala efektywnie dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców i jest optymalne zarówno od strony kosztowej jak i czasu wdrożenia. Innych korzyści ze zdalnego nauczania można znaleźć wiele, jednak w dużej mierze to właśnie względy finansowe i organizacyjne stanowią o popularności tej metody doskonalenia umiejętności pracowników. Szczególnie, że potrzeby szkoleniowe firm są coraz większe. Jak dowodzą badania instytucji monitorujących zarówno amerykański jak i europejski rynek pracy, średnio od 40 do 50 proc. umiejętności pracowniczych ulega dezaktualizacji w ciągu 2,5 roku.

Niedawny kryzys finansowy spowodował obniżenie nakładów firm na szkolenia stacjonarne średnio o 20 proc. – Firmy, szukając oszczędności, rezygnowały ze szkoleń i wysyłały mniejszą liczbę pracowników na warsztaty. W efekcie zarówno szkoleń, jak i szkolonych osób było mniej, a potrzeby wciąż pozostawały takie same – mówi Mariusz Andreasik, Product Manager w Smart Education, firmie zajmującej się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań e-learning udostępnianych w modelu cloud computing’u.

Udostępnienie platformy e-learningowej pozwala na szybsze – nawet w czasie nieprzekraczającym jednego tygodnia – uruchomienie środowiska wspomagającego procesy szkoleniowe w firmie i przeszkolenie większej liczby osób przy niższych kosztach w porównaniu z tradycyjnymi szkoleniami – Dodatkowo, rozwiązania oferowane w modelu tzw. cloud computingu pozwalają klientom na dużą elastyczność i wykorzystywanie włączania usługi „na żądanie”. Można dzięki temu odpowiednio skalować zakres usług do potrzeb wynikających z wymagań realizacji danego programu szkoleń – dodaje Andreasik.

Platformy e-learningowe mogą być wdrażane na życzenie klienta na jego własnych serwerach, jednak wiąże się to z koniecznością zarządzania nimi i ich utrzymywania. W wielu przypadkach jest to dodatkowa praca dla działu informatycznego, który zwykle jest wystarczająco obciążony nawet bez tego zadania. Natomiast technologia chmury zakłada, że potrzebne dla szkoleń aplikacje znajdują się na serwerach usługodawcy i to po jego stronie leży odpowiedzialność za działanie serwisów szkoleniowych.

Badanie przeprowadzone przez amerykańską firmę CWD wśród szefów działów IT, którzy korzystają z technologii cloud computing wykazało, że aż 84 proc. z nich zauważyło wymierne oszczędności płynące z tego rozwiązania. Podpisywana w ramach współpracy umowa SLA (ang. Service Level Agreement) zapewnia klientom stałą opiekę i optymalizację pracy serwerów oraz łączy, aby utrzymały obciążenia transferu pojawiające się w godzinach szczytów. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko ewentualnej niedostępności platformy e-learningowej.

– Dla klienta znaczenia kluczowe znaczenie ma również czas, w jakim można wdrożyć szkolenia. W przypadku technologii cloud computing cała infrastruktura jest właściwie gotowa, więc jedyną kwestią pozostaje ich opracowanie merytoryczne i metodyczne szkoleń oraz zaprojektowanie graficzno-multimedialne – tłumaczy Andreasik.

Ograniczenie kosztów, obsługa i hosting przez usługodawcę oraz szybkie wdrożenie to czynniki, które przekładają się na rosnącą popularność rozwiązań w technologii cloud computing. – Największe informatyczne firmy, z Apple, Google i Microsoft na czele, już oferują wiele swoich usług w chmurze. Są to rozwiązania wspierające biznes, takie jak iCloud, Google Apps czy Microsoft Office 365. Również wprowadzenie na rynek chromebooków, czyli urządzeń dedykowanych przeglądaniu sieci, powinno sugerować, że niedługo nie będzie alternatywy dla cloud computingu. Myślę, że w przypadku branży szkoleniowej, oraz w strategii działań klientów korporacyjnych dbających o rozwój w kapitału ludzkiego, popularność tego rozwiązania będzie tylko wzrastać, a trend ten zostanie jeszcze wzmocniony poprzez dynamicznie rozwijającą się płaszczyznę technologii mobilnych – prognozuje Bartłomiej Antczak, Prezes Zarządu spółki Smart Innovation Group.

Dlaczego więc, pomimo znaczących korzyści, wykorzystanie chmury do internetowych szkoleń nie jest jeszcze standardem? Wątpliwości dotyczą głównie kwestii bezpieczeństwa danych. Specjaliści jednak argumentują, że cloud computing zmniejsza ryzyko ataków wirusów, a utworzone zasoby nie są zapisane na dysku w komputerze, który może się zepsuć lub wpaść w ręce niepowołanych osób. W chmurze dane są cyklicznie archiwizowane, wobec czego zmniejszone jest ryzyko ich utraty.

Zmiana w podejściu klientów do sposobu implementowania platform e-learningowych jest zauważalna już teraz. Firmy coraz chętniej zlecają całkowity outsourcing przy wdrażaniu i zarządzaniu serwisami szkoleniowymi. – W porównaniu do ubiegłego roku liczba zleceń realizowanych przez spółkę Smart Education w chmurze wzrosła trzykrotnie. W tym roku odwróciły się również proporcje w strukturze zamówień. W 2010 roku częściej wdrażaliśmy platformy e-learningowe na serwerach klientów. Obecnie większość nowych serwisów wdrażamy już w chmurze i na razie nic nie wskazuje, aby  ten trend miał się odwrócić – podsumowuje Andreasik.

W nadchodzącym czasie spółka wdroży platformy szkoleniowe oparte o technologię chmury m.in. w ramach projektu Akademia LG dla koreańskiego producenta RTV i AGD oraz e-Natura 2000 dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

źródło/autor: inACT Public Relations

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu