Przejdź do treści

Czy możliwa jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce?

W dniu dzisiejszym w siedzibie Banku Światowego w Polsce odbyło sie kolejne już spotkanie Okrągłego Stołu Bezpieczeństwa Drogowego, tym razem mające na celu odpowiedź na pytanie: Czy możliwa jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce?

Punktem wyjścia do dyskusji był fakt, że pomimo poprawy bezpieczeństwa drogowego w latach 2008-2010, dane za pierwsze półrocze 2011 roku są bardzo niepokojące. Statystyki wskazują na znaczny wzrost liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych  – pomiędzy styczniem a czerwcem 2011 na polskich drogach zginęło aż 1757 osób, co stanowi wzrost o ponad 17% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim.

Komisja Europejska właśnie podsumowała wyniki prac działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich państw Unii w ostatniej dekadzie, której celem było ograniczenie liczby zabitych o co najmniej 50%. Ten ambitny cel był możliwy do osiągnięcia jak pokazały przodujące państwa, np.: Łotwa (– 61%), Estonia (– 61%), Litwa (– 58%), Hiszpania (- 56%). Średnia w 27 państwach europejskich wyniosła zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych o -43%. W podsumowaniu widać niestety, że Polska w latach 2001-2010 osiągnęła zmniejszenie liczby ofiar wypadków tylko -29%, co daje nam niechlubne piąte miejsce od końca.

Zły stan bezpieczeństwa ruchu  drogowego w Polsce skutkuje także niezwykle wysoką ilością osób rannych w wypadkach drogowych. Poza wymiarem osobistym tragedii, dotykającym ofiary wypadków i ich rodziny, wypadki drogowe mają także negatywny wymiar ekonomiczny. Jak wynika z szacunków Najwyższej Izby Kontroli, straty z tytułu wypadków drogowych tylko w roku 2009 wyniosły około 30 mld złotych.

W spotkaniu zorganizowanym przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego przy współpracy z biurem Banku Światowego w Polsce wzięło udział szereg przedstawicieli instytucji państwowych, ekspertów, członków Partnerstwa oraz osób związanych z problematyka bezpieczeństwa drogowego, w tym: Poseł Michał Szczerba (PO), Wiceminister Sprawiedliwości Piotr Kluz, Dyrektor Departamentu MSWiA Jacek Zalewski, Z-ca Głównego Inspektora  Transportu Drogowego Mirosław Maksymiuk, Zastępca Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Andrzej Maciejewski, Dyrektor Sekretariatu KRBRD Katarzyna Turska,  Profesor Ryszard Krystek, Dyrektor ITS Andrzej Wojciechowski, Przedstawiciel Komendy Głównej Policji mł. insp. dr Dariusz Podleś, Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) Ellen Townsend oraz Globalnego Partnerstwa na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (GRSP) Kathleen Elsig. Eksperci przedstawili ostatnie dane, dotyczące stanu bezpieczeństwa drogowego w Polsce i Europie oraz podkreślili konieczność współpracy międzyresortowej i traktowania poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w kategorii inwestycji a nie oszczędności.

Optymistyczny głos w dyskusji przedstawił Jacek Zalewski: ”U nas w porównaniu z zachodnimi krajami UE infrastruktura bardzo szybko się zmienia, a na przestrzeni lat liczba pojazdów dwukrotnie się zwiększyła – mimo to liczba wypadków drogowych nie zwiększyła się – i to już jest sukces”. Jego zdaniem jest możliwa znaczna poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych w ciągu kolejnych lat nawet o połowę.

W trakcie spotkania Okrągłego Stołu przedstawiciel Banku Światowego, Radek Czapski podkreślił miedzy innymi, konieczność uaktualnienia programu poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce na przykład pod auspicjami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i wyraził gotowość dalszego wspierania działań związanych z bezpieczeństwem drogowym przez Bank Światowy.

Prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, Bartłomiej Morzycki, podsumowując spotkanie oświadczył, że optymistyczną konkluzją wielu wypowiedzi jest stwierdzenie, że możliwa jest poprawa bezpieczeństwa drogowego w Polsce. – Konieczne są działania systemowe w obszarze edukacji kierowców oraz w obszarze infrastruktury (wdrożenie dyrektywy dot. zarządzania bezpieczeństwem drogowym, sprawne funkcjonowanie systemu automatycznej kontroli prędkości), środki finansowe na bezpieczeństwo drogowe oraz konsekwencja w działaniu wszystkich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach.

źródło/autor: Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego