On Board PR dla projektu „Go Global! Polish Pharma”

Ruszyła inicjatywa „Go Global! Polish Pharma”, której celem jest promowanie potencjału i dokonań polskiej medycyny i farmacji na rynku krajowym i międzynarodowym.

On Board PR Ecco Network jest odpowiedzialna za działania public relations dla projektu „Go Global! Polish Pharma”. Projekt zakłada promowanie potencjału i dokonań polskiej medycyny i farmacji na rynku krajowym i na skalę międzynarodową, wpisując się w założenia wzrostu gospodarczego jako jednego z celów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Do zadań agencji należy prowadzenie obsługi biura prasowego oraz koordynowanie wszelkich działań związanych z projektem. W ramach inicjatywy zostanie przygotowany raport ekspercki, diagnozujący obecną sytuację polskiego sektora farmaceutycznego i określający czynniki sukcesu ze wskazaniem kluczowych rozwiązań systemowych, umożliwiających rozwój na rynkach międzynarodowych.

Za realizację działań z ramienia On Board PR Ecco Network jest odpowiedzialny zespół konsultantów kierowany przez Annę Sarnacką.