Przejdź do treści

Nowe możliwości rozwiązania Astro WMS firmy Consafe Logistics

Firma Consafe Logistics przygotowała nową wersję systemu Astro 7.5 – zaawansowanego rozwiązania klasy WMS. Najważniejsze zmiany obejmują usprawnienie panelu administracyjnego, pozwalającego na dokładniejszą kontrolę operacji magazynowych. Udoskonalono również m.in. sposób planowania tras przejazdu wózków widłowych. Co istotne, w procesie wprowadzania zmian, poza zespołem eksperckim Consafe Logistics, uczestniczyli także klienci, przez co wszystkie modyfikacje są dostosowane do ich bieżących potrzeb i wymagań biznesowych.

Astro WMS to zaawansowane narzędzie do zarządzania magazynem. Dzięki elastyczności można je swobodnie dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb klientów poprzez dodanie odpowiednich modułów rozszerzających funkcjonalność całego systemu. Aplikacja bazowa to w pełni funkcjonalny WMS zapewniający obsługę wszystkich typowych procesów magazynowych.

Jego wzbogacona wersja – Astro 7.5 – posiada usprawniony system monitorowania statusu zleceń. Obecnie w bardziej przejrzysty sposób ukazuje on listę zadań koniecznych do skompletowania towaru oraz dokładną godzinę załadunku przy aktualnie wykorzystywanych zasobach pracy. Ponadto, w panelu administracyjnym pojawiają się informacje określające priorytet każdego zadania oraz miejsce i przyczynę powstawania ewentualnych komplikacji – np. brak danego towaru w strefie uzupełnień. Umożliwia to kierownikom magazynów błyskawiczne reagowanie na sygnały zapowiadające opóźnienie w realizacji zamówień oraz elastyczne dostosowanie liczby pracowników do aktualnych priorytetów oraz ilości zadań do wykonania.

– Zmodyfikowaliśmy również system częściowej kompletacji (relay picking), dzięki któremu dużo sprawniej dokonuje się rotacji osób pracujących nad danym zleceniem. – mówi Justyna Folwarska, Application Consultant firmy Consafe Logistics. Z punktu widzenia wzrostu wydajności kluczowe jest wprowadzenie multicykli adaptacyjnych. Cały obszar magazynowy może być podzielony na drobne „strefy czasowe”. Podczas codziennej pracy system zbiera informację na temat czasów przejazdu między poszczególnymi strefami i za pomocą analizy statystycznej „uczy się” jak przydzielać kolejne zadania tak, aby zminimalizować pokonywane odległości oraz puste przebiegi. Dodatkowo system analizuje zadania pod kątem priorytetów i dba o taką kolejność wykonywania zadań, aby nie dopuścić do opóźnień w wysyłce.

Opinie uzyskane od specjalistów IT, niezależnych konsultantów, a przede wszystkim klientów pracujących z rozwiązaniami klasy WMS zaowocowały zmianami wprowadzonymi w obszarze logistyki zwrotnej. Polegają one na usprawnieniu procesów rozładunku odesłanego towaru, dzięki czemu może być on dużo szybciej wykorzystany w procesie następnej kompletacji. Wykorzystując nową wersję Astro WMS klienci będą mogli skorzystać z rozwiązania polegającego na załadunku bezpośrednio do samochodów z pominięciem składowania na obszarze załadunkowym. W rezultacie, przedsiębiorcy będą mogli oszczędzić powierzchnię magazynową oraz skrócić czas pracy konieczny do ukończenia zadania.

Zgodnie ze strategią rozwoju systemów do zarządzania magazynami realizowaną przez Consafe Logistics, dwa razy w roku klienci otrzymują prawo do korzystania z zaktualizowanego Astro WMS. Wersja 7.5. powstała z myślą o aktualnych potrzebach biznesowych i  specyfice poszczególnych branż.

źródło/autor:d*fusion communication