Lokaty jednodniowe nie znikną. Przynajmniej do wyborów

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek były hitem na rynku depozytów bankowych. Dzięki swej konstrukcji wykorzystywane były do efektywnego powiększania oszczędności Polaków. Czy mogą jednak okazać się pułapką, na której nasi rodacy stracą?

Na razie Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że przed wyborami nie skieruje do Sejmu ustawy o ich likwidacji. Chce to zrobić jednak w nowej kadencji Sejmu.

Jeśli jednak lokaty jednodniowe zniknęłyby od 1 stycznia 2012 r. odbiłoby się to na zysku ze zdeponowanych środków – w jakim stopniu, sprawdzili eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl

Podatek od zysków kapitałowych, potocznie nazywany od nazwiska swojego autora, podatkiem Belki został wprowadzony w 2002r. Początkowo jego stawka wynosiła 20 proc. i obejmowała zyski z oszczędności, czyli depozytów i lokat bankowych.

Od 2004 roku ustawodawca opodatkował także dochody z działalności kapitałowej tzn. zyski uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Z jednoczesną zmianą instrumentów, które podlegają opodatkowaniu obniżono stopę tego podatku do 19 proc.

Kolejne obciążenie podatkowe spowodowało ogólne niezadowolenie obywateli, ponieważ po raz kolejny Państwo zaczęło zabierać im ich ciężko zarobione pieniądze. Nie wszystko jednak stracone. Banki dostrzegłszy lukę w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dokładniej w sposobie zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty samego podatku do pełnego złotego. Wprowadziły produkt, który dzięki swojej konstrukcji pozwalał na uniknięcie podatku Belki. Mowa tu o lokatach jednodniowych lub tych z dzienną kapitalizacją odsetek.

Sposób działania takiego produktu jest bardzo prosty. Chodzi o to, że odsetki od wpłaconej kwoty są naliczane każdego dnia i w zależności od tego, ile wyniosą, podatek od nich zostanie pobrany lub nie. Mechanizm zaokrąglania przedstawia poniższa tabela:

Sposób działania lokat „antybelkowych” przed 1 stycznia 2012
  Narosłe odsetki Podstawa opodatkowania Należny podatek Do zapłaty
Zaokrąglanie w dół 2,49 PLN 2 PLN 0,38 PLN 0 PLN
Zaokrąglanie w górę 2,50 PLN 3 PLN 0,57 PLN 1 PLN
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Zaproponowana przez Ustawodawcę zmiana w Ordynacji Podatkowej zakłada, że od dnia 1 stycznia 2012 roku zmieni się sposób zaokrąglania zarówno podstawy opodatkowania, jak i kwoty należnego podatku do jednego grosza. Z punktu widzenia deponentów zmiana ta wpłynie niekorzystnie na ich zarobek z lokat. Zyska natomiast Skarb Państwa – przedstawiciele resortu finansów przewidują, że dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego do budżetu wpłynie nawet 380 milionów złotych rocznie.

Jeśli zmiany weszłyby w życie, oszczędzający w bankach będą płacić podatek od faktycznie zarobionej kwoty. Nie będzie już mowy o zaokrąglaniu, ponieważ zarówno podstawa opodatkowania, jak i odsetki będą wyliczane z dokładnością do jednego grosza.

Sposób działania lokat „antybelkowych” po 1 stycznia 2012
  Narosłe odsetki Podstawa opodatkowania Należny podatek Do zapłaty
Brak zaokrąglania 2,49 PLN 2,49 PLN 0,47 PLN 0,47 PLN
Brak zaokrąglania 2,50 PLN 2,50 PLN 0,48 PLN 0,48 PLN
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Zmiana ta spowoduje, że realny zysk klienta będzie mniejszy. O ile mniejszy? To warto zobaczyć na przykładzie. Założenie brzmi: Pan Kowalski, 1 lipca tego roku zakłada lokatę roczną z dzienną kapitalizacją odsetek na kwotę 5 tys. złotych, której stałe oprocentowanie w skali roku wynosi 5 proc. Oto, ile straci na rzecz Skarbu Państwa, z odsetek, jakie należą mu się z racji pożyczenia bankowi pieniędzy:

Symulacja odsetek po zmianach legislacyjnych
  Obecnie Po zmianach
Wpłata początkowa 5 000 PLN 5 000 PLN
Odsetki narosłe do końca roku 127,62 PLN 127,62 PLN
Odsetki narosłe po 1 stycznia 128,72 PLN 93,68 PLN
Suma 5 256,34 PLN 5 221,30 PLN
Różnica dla klienta -35,04 PLN
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Łatwo zauważyć, że w przypadku normalnej lokaty, czyli przed zmianami nasz klient zarobiłby na czysto 256,34 zł. Po zmianach w prawie, tylko do końca grudnia zysk z lokaty jest zwolniony z podatku i w tym okresie urasta do kwoty 127,62 zł. W kolejnych 6 miesiącach ten sam kapitał wypracuje już mniejszy zysk – 93,68 zł. Widać zatem doskonale, że na zmianie przepisów klient banku straci 35,04 złote.

Ten przykład dotyczy lokaty, która została założona w tym roku, a jej koniec nastąpi w połowie przyszłego. Zaprezentowany sposób obliczenia polega na tym, że do końca 2011 roku podatek nie jest pobierany i cała wartość odsetek jest dopisywana do kapitału, a od stycznia 2012 r. dopisywane odsetki uwzględniają obciążenie podatkowe.

Podsumowując, lokaty „antybelkowe” są jednym z najbardziej rewolucyjnych produktów oferowanych przez polskie banki. Pozwalają klientom banków na efektywne pomnażanie swoich oszczędności.

Nie zapominajmy jednak, że na rynku przez cały czas dostępne są instrumenty, dzięki którym można uniknąć opodatkowania od zysków kapitałowych niezależnie od przepisów podatkowych. Mowa tu o polisolokatach, czyli niczym innym jak lokatach w formie ubezpieczenia. Produkty takie ze względu na swój charakter nie podlegają obciążeniu z tytułu podatku dochodowego. Najprawdopodobniej od stycznia będziemy świadkami wzrostu ich popularności.

Na razie jednak Ministerstwo Finansów wycofało się w przeprowadzenia zmian przez Sejm w obecnej kadencji. Może więc zdarzyć się, że po wyborach nowy rząd zrezygnuje z likwidacji lokat z dzienną kapitalizacją odsetek.

Jacek Kasperczyk, analityk porównywarki finansowej Comperia.pl