POZnań rozpoczyna współpracę z wielkimi markami

Poznań, jako pierwszy w Polsce tworzy platformę trwałej współpracy promocyjnej i marketingowej pomiędzy miastem a partnerami komercyjnymi. W Konsorcjum Marki Poznań znajdą się znane i prestiżowe polskie marki, stanowiące jednocześnie biznesową wizytówkę Poznania. Członkowie Konsorcjum Marki będą wspólnie z miastem prowadzić działania marketingowe, promujące każdą ze stron. Działania Konsorcjum zainicjuje ogólnopolska kampania promocyjna planowana na jesień 2011.

Konsorcjum Marki Poznań to pionierski na skalę Polski krok naprzód w dziedzinie promocji miast. Nie poprzestajemy na  prezentowaniu turystycznych walorów  miasta, ale chcemy pokazać Poznań przez pryzmat innowacyjnych, silnych marek, które będąc silnie związane z Poznaniem, osiągnęły ogólnopolski sukces. Konsorcjum to nowatorskie, kompleksowe podejście do zasobów miasta, mające na celu rozwijanie olbrzymiego wizerunkowego potencjału jaki jest z nimi związany – mówi Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania.

Do uczestnictwa w Konsorcjum Marki Poznań zostaną zaproszone silne i prestiżowe marki związane z Poznaniem poprzez siedzibę producenta, miejsce produkcji czy historyczne pochodzenie. Działania miasta i członków Konsorcjum Marki będą opierały się na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć w obszarze promocji i marketingu. Współpraca w ramach Konsorcjum Marki będzie miała charakter zorganizowany i trwały a symbolizować ją będzie logotyp „Made in Poznań”. W kolejnych latach działania Konsorcjum poszerzą się o nowe obszary i narzędzia komunikacji.

„Made in…” jest terminem międzynarodowym czytelnym nawet dla osób nie władających językiem angielskim. Wskazuje na pochodzenie lub silne powiązanie marki czy produktu z danym miejscem. Konsorcjum Marki nie będzie jednak ograniczać się tylko do biznesu. Wybitne postacie, pionierskie inicjatywy kulturalne czy widowiskowe wydarzenia sportowe to także poznańskie „marki” które będą miały istotną rolę w budowaniu wizerunku miasta i otrzymają własne logotypy – uzupełnia Łukasz Goździor, dyrektor Biura Promocji Miasta Poznania.

Konsorcjum Marki Poznań powstało jako element stworzonej w 2009 Strategii Promocji Miasta Poznania.  W ramach nowej strategii podejmowane są inicjatywy promujące Poznań zarówno w skali krajowej i międzynarodowej, m.in.  ogólnopolska Kampania Wielkie Marki,  koncerty z cyklu „Poznań dla Ziemi”, czy akcje „Poznań przyciąga Najlepszych” i „Poznań za pół ceny”. Za działania prowadzone w ramach strategii, miasto otrzymało m.in. nagrodę Superbrands dla marki konsekwentnie budującej wizerunek otwartej i nowoczesnej metropolii, a także zostało umieszone na liście Bestplace 2011 tworzonej przez Europejski Instytut Marketingu Miejsc. Najnowszym przedsięwzięciem promocyjnym Poznania, jest zrealizowany przez Xsawerego Żuławskiego film promocyjny „Kalejdoskop” nagrodzony m.in. na prestiżowym festiwalu Golden Citygate w Berlinie.

źródło/autor: Q&AConsulting