Citi Handlowy dla rozwoju sektora gazowo-paliwowego w Polsce

Citi Handlowy konsekwentnie realizuje strategię rozwoju bankowości korporacyjnej i zwiększa zaangażowanie kapitałowe w kluczowe polskie spółki w sektorach gazowo-paliwowym i energetycznym. Bank został jednym ze współorganizatorów programu emisji obligacji spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG SA). Środki z emisji obligacji o wartości 5 mld zł zostaną przez PGNiG SA przeznaczone na finansowanie inwestycji w ramach realizowanych w ramach nowej strategii spółki.

„Zaangażowanie kapitałowe w spółki sektora gazowo-paliwowego i energetycznego to podstawa strategii rozwoju bankowości korporacyjnej Citi Handlowy. Tym bardziej cieszy mnie udział Banku w programie emisji obligacji PGNiG SA., powiedział Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy, -Silna baza kapitałowa i wysoka płynność, a także długoletnie doświadczenie w finansowaniu największych projektów inwestycyjnych w polskiej gospodarce sprawia, że od lat pozostajemy strategicznym partnerem Grupy Kapitałowej PGNiG SA. Angażujemy się w kluczowe projekty inwestycyjne tej spółki, wspierając tym samym realizację jej długoterminowej strategii rozwoju, w której wydatki inwestycyjne szacowane są na ok. 30 mld złotych. Wierzę, że z wiedzą, kapitałem i doświadczeniem Citi Handlowy PGNiG plan ten w ciągu najbliższych czterech lat z sukcesem zrealizuje.”

Citi Handlowy jest jednym z sześciu współorganizatorów programu emisji obligacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (PGNiG SA) o wartości 5 mld zł. Udział Banku w realizacji tej emisji wynosi 750.000.000 zł. W ramach programu emisji obligacji PGNiG może emitować obligacje dyskontowe oraz kuponowe, z terminem zapadalności wynoszącym jeden, trzy, sześć oraz 12 miesięcy. Środki z emisji obligacji PGNiG planuje przeznaczyć na inwestycje wynikające z długoterminowej „Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w perspektywie do 2015 roku”. Realizacja tych wydatków przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Dzięki gwarancji m.in. Citi Handlowy dla każdej z emisji, PGNiG zyskuje – niezależną od sytuacji rynkowej – płynność finansową.

Bank Citi Handlowy od ponad 15 lat pozostaje strategicznym partnerem finansowym Grupy Kapitałowej PGNiG SA. Wspiera kluczowe projekty inwestycyjne spółki w zakresie krajowej działalności wydobywczej, dystrybucji i magazynowania gazu oraz projektów energetycznych.

źródło/autor: Bank Handlowy

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu