Przejdź do treści

Spółdzielcy inwestują w nowe pokolenie

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek uruchomiła program stypendialny dla najzdolniejszych studentów, dzieci członków spółdzielni. Będzie wspierać swoich przyszłych dostawców i pracowników, którzy zdobywają wykształcenie na kierunkach związanych z hodowlą bydła mlecznego oraz produkcją i przetwórstwem mleka i żywności.

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek powołała specjalny program stypendialny, wspierający najzdolniejszych studentów, którzy w przyszłości mogą stać się jej dostawcami lub pracownikami. Na pomoc finansową mogą liczyć dzieci obecnych członków, kształcące się na kierunkach związanych hodowlą bydła mlecznego, produkcją mleka oraz przetwórstwem mleka i żywności. Są to m. in. przyszli zootechnicy, lekarze weterynarii, inżynierowie technologii żywności. W nadchodzącym roku akademickim szóstka najlepszych będzie otrzymywała miesięcznie po 500 zł.

– Dzisiejsze mleczarstwo wymaga już nie tylko nakładów inwestycyjnych, ale również wiedzy i znajomości nowoczesnych technologii. Spomlek zawsze wspierał swoich członków w rozwoju ich gospodarstw czy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Wielu z nich związało się z naszą spółdzielnią za przykładem rodziców. Teraz chcemy robić to już na etapie studiów, aby uzdolnionym młodym ludziom umożliwić jak najlepsze przygotowanie się do przyszłej pracy w gospodarstwie lub w mleczarni – deklaruje Edward Bajko, Prezes Zarządu SM Spomlek.

Władze spółdzielni są przekonane, że dzięki zdobytemu wykształceniu, hodowcy skuteczniej będą zabiegali o poprawę wydajności stad i ekonomiki produkcji. To z kolei przełoży się na ilość mleka dostarczanego do Spomleku, a przez to na kondycję finansową gospodarstw, umożliwiającą ich dalszy rozwój.

Aby otrzymać stypendium, każdy kandydat musi przedstawić dokumenty potwierdzające jego wyniki w poprzednim roku studiów. Najlepsi wyłonieni zostaną na podstawie średniej ocen w indeksie i pozycji uczelni w rankingu miesięcznika „Perspektywy”. Dodatkowe punkty będzie można otrzymać także za osiągnięcia i publikacje naukowe, sukcesy artystyczne i sportowe oraz zaangażowanie w działalność organizacji społecznych.

Środki na stypendia pochodzić będą ze środków Komisji Społeczno-Wychowawczej Rady Nadzorczej SM Spomlek. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjmowania wniosków pojawią się niebawem na stronie www.spomlek.pl. W roku akademickim do najlepszych studentów trafi 36 000 zł.

źródło/autor: TBT i Wspólnicy