Przejdź do treści

Prywatyzacja drogą do sukcesu

Procesy transformacji gospodarczej w Polsce są obecnie realizowane na bardzo dużą skalę. W prywatne ręce przekazywane są podmioty o kluczowym znaczeniu w skali kraju lub pełniące ważną rolę w zaopatrywaniu potrzeb społecznych, np. placówki ochrony zdrowia czy przedsiębiorstwa energetyczne. Istotna jest oczywiście decyzja dotycząca sposobu prywatyzacji – np. przez giełdę lub inwestora prywatnego – a w tym drugim przypadku, także wybór podmiotu, który będzie wspierał prywatyzowaną spółkę we wdrożeniu nowoczesnego modelu biznesu. Taką rolę mogą z powodzeniem pełnić fundusze private equity (PE).

Zaangażowanie funduszy private equity w realizowane projekty wykracza daleko poza wsparcie finansowe. Doświadczenie w zakresie restrukturyzacji, zarządzania i organizacji pracy czy poprawy efektywności produkcji – jakim dysponują – pozwala na wdrożenie międzynarodowych standardów rynkowych oraz strategii, zapewniającej dynamiczny rozwój prywatyzowanych przedsiębiorstw. Środkowoeuropejska grupa inwestycyjna Penta ma na swoim koncie wiele procesów tego typu, zrealizowanych m.in. na Słowacji.

Wykorzystując kompetencje w zarządzaniu podmiotami z różnych sektorów, Penta Investments przekształciła państwową spółkę Paroplynovy cyklus, produkującą energię elektryczną i ciepło, w jednego z wiodących niezależnych dostawców energii na Słowacji – PPC Energy Group z siedzibą w Bratysławie. Uporządkowała sytuację prawną prywatyzowanego podmiotu oraz stworzyła podstawy do budowy holdingu energetycznego. Ponadto, zaangażowanie zapewniło perspektywy ekspansji działalności na rynkach międzynarodowych oraz zwiększenie mocy produkcyjnych holdingu.

PPC Energy Group – jako pierwszy niezależny operator na Słowacji – weszła także na rynek usług dodatkowych, obejmujących m.in. regulację częstotliwości przepływu oraz napięcia prądu czy obsługi sieci. Stworzyło to możliwości poprawy efektywności Grupy w perspektywie długoterminowej. Prywatyzacja PPC było także kluczowym elementem liberalizacji rynku energii na Słowacji.

W skład PPC Energy Group wchodzi aktualnie PPC Power – spółka zarządzająca elektrociepłownią o wydajności 218 MW – która w 2008 roku. Dzięki wsparciu Penty, skonwertowała dotychczasowe zadłużenie na pięcioletnią pożyczkę konsorcjalną na znacznie lepszych warunkach. Fundusze przeznaczone zostały na refinansowanie bieżących zobowiązań oraz działalność operacyjną firmy. Do Grupy należy także działająca w sektorze infrastruktury energetycznej PPC Energy, która w 2011 roku zakończyła inwestycję budowy elektrowni o wydajności 58 MW.

Aktualnie holding PPC Energy Group dysponuje potencjałem energii elektrycznej na poziomie 276 MW oraz cieplnej 186 MW. Dzięki inwestycjom w modernizację oraz uruchomieniu nowej elektrowni, a także planowanym akwizycjom w Europie Środkowo-Wschodniej, do 2013 roku PPC Energy Group planuje osiągnąć zdolności produkcyjne energii elektrycznej w wysokości 1 tys. MW.

W latach 2006-2008 Penta – wraz z Vienna International Airport oraz Raiffeisen ZentralBank Gruppe – przeprowadziła prywatyzację słowackiego lotniska Košice. W ciągu dwóch lat zaangażowania funduszu w ten projekt, obiekt przeszedł głęboką modernizację, która pozwoliła znacząco zwiększyć ruch powietrzny: z 270 tys. pasażerów w 2006 roku do 590 tys. w 2008. W tym czasie przychody lotniska wzrosły z 9 mln euro do 11 mln euro (w 2008 roku). Uruchomiono nowe połączenia z Londynem i Dublinem, zwiększono także częstotliwość przelotów do Pragi i Bratysławy. Pakiet udziałów nowoczesnego, w pełni zmodernizowanego i działającego na zasadach rynkowych lotniska, stanowiącego drugi co do wielkości obiekt lotniczy na Słowacji, przejęło od Penty Vienna International Airport.

Proces prywatyzacji przeprowadzony przez Pentę pozwolił uniknąć upadłości huty aluminium ZSNP a.s. (Žiar nad Hronom), historycznie jednego z największych producentów wyrobów hutniczych na Słowacji. W ten projekt Penta zaangażowana jest od 2002 roku. W chwili przejęcia przedsiębiorstwo znajdowało się na skraju bankructwa i zmagało się z jednym z najpoważniejszych problemów ekologicznych na Słowacji. Zaangażowanie funduszu objęło dokapitalizowanie przedsiębiorstwa, sfinansowanie długu, ale także wprowadzenie procedur oszczędnościowych i stabilizację sytuacji finansowej huty. Penta przeprowadziła restrukturyzację niewykorzystywanych aktywów oraz podjęła działania mające na celu usunięcie szkód ekologicznych. Koszt tego projektu szacowany jest na ok. 50 mln euro, a jego finalizacja przewidziana jest w 2012 roku. W 2008 roku pozyskano strategicznych partnerów ZSNP, do których należą: SAPA AB, Fagor Ederlan Group oraz Dalkia.

Proces prywatyzacji niewątpliwie umożliwia wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Dzięki wiedzy i kompetencjom funduszy private equity prywatyzowane spółki mają szansę na rozwój działalności oraz zdobywanie nowych rynków w oparciu o światowe standardy. Zaangażowanie inwestorów strategicznych i finansowych wywiera zatem kluczowy wpływ na dynamikę krajowych gospodarek.

źródło/autor: Penta Investments