Fitoremediacja − ekologiczne rozwiązanie przyszłości w zakresie zanieczyszczeń gleby

Rusza nowy projekt badawczy wspierany przez Komisję Europejską – Greenland , który umożliwi praktyczne zastosowanie technologii remediacji gleby opartych na roślinach i mikroorganizmach. W konsorcjum  realizującym projekt znalazło się 17 partnerów  z 10 krajów UE, w tym wrocławska firma ATON-HT.

Skażenie środowiska stało się poważnym problemem, różnego rodzaju substancje zanieczyszczające nagromadziły się w wodzie, powietrzu i glebie. Głównym problemem w przypadku gleb jest ich poważne i rozproszone skażenie potencjalnie toksycznymi metalami ciężkimi. Metale nie ulegają rozkładowi i pozostają w glebie przez dziesiątki bądź nawet setki lat, jako iż są częściowo silnie wchłaniane przez cząsteczki gleby. Pewien „zmienny” ułamek znajduje się również w roztworze glebowym i stanowi źródło narażenia dla korzeni roślin, mikroorganizmów oraz zwierząt glebowych. Z czasem elementy te mogą nagromadzić się w pożywieniu, co z kolei może prowadzić do przewlekłych chorób u ludzi.

W ciągu ostatnich 20 lat opracowano alternatywne technologie łagodnej remediacji gleby oparte na wykorzystaniu roślin i powiązanych mikroorganizmów. Proces ten, nazywany fitoremediacją, chroni i ulepsza jakość gleby, jest stosunkowo niedrogi, nieinwazyjny i atrakcyjny pod względem estetycznym. Podczas fitoremediacji substancje zanieczyszczające są akumulowane z gleby przez roślinę bądź stabilizowane w glebie, co umożliwia redukcję biologicznie dostępnej części metali i obniża powiązane ryzyko zanieczyszczeń wody gruntowej bądź łańcucha pokarmowego. Mimo, iż osiągnięto już sporo w dziedzinie technologii fitoremediacji, jej zastosowanie w praktyce wciąż znajduje się w stadium początkowym, głównie w kwestiach zrównoważenia rozwoju, wykorzystania biomasy roślinnej jako surowca pochodzenia roślinnego, funkcji ekosystemu oraz korzyści socjo-ekonomicznych.

Konsorcjum 17 partnerów (6 uniwersytetów, 7 ośrodków badawczych, 3 firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw i jednego organu państwowego) z 10 krajów europejskich (Austria, Belgia, Szwajcaria, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Polska, Szwecja, Wielka Brytania) będzie współpracować przez cztery lata w celu dalszego rozwijania fitoremediacji i przygotowania jej do zastosowania w praktyce. Projekt zatytułowany „Łagodna remediacja gleb zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi – GREENLAND” (FP7-KBBE-266124) koordynowany jest przez Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Stosowanych w Wiedniu i wspierany przez Komisję Europejską.

Jednym z partnerów konsorcjum będzie spółka ATON-HT, której zadaniem jest przeprowadzenie badań procesu zgazowania biomasy powstałej z roślin uprawianych na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

– Nasza metoda utylizacji odpadów wydaje się optymalna w tym przypadku. Daje możliwość pełnej kontroli procesu, zerowej emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz odzysku energii z biomasy. Te i inne zalety technologii opatentowanej przez ATON-HT zadecydowały o zaproszeniu naszej spółki do udziału w tym przedsięwzięciu – mówi Robert Barczyk, Prezes Zarządu ATON-HT S.A.

źródło/autor: ATON-HT

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu