On Board PR Ecco Network dla rzeczników patentowych

Najstarsza w Polsce Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE powierzyła On Board PR Ecco Network prowadzenie działań z zakresu budowania wizerunku. Podejmowane działania komunikacyjne skupiają się przede wszystkim na prezentacji Kancelarii Rzeczników Patentowych POLSERVICE jako wiarygodnej, solidnej i dostarczającej wysokiej jakości usługi firmy.

Za realizację działań z ramienia On Board PR Ecco Network odpowiedzialny jest zespół  konsultantów kierowany przez Edytę Kwapich-Lenik.