Przejdź do treści

Firma Etis opracowała projekt oraz wykonała instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Galerii Kasztanowej w Pile

Etis Sp. z o.o. zaprojektowała i wykonała instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Zespole Budynków o funkcji Usługowo-Handlowej i Kulturalnej w Pile zwanej Galeria Kasztanowa przy zbiegu ul. Al. Powst. Wlkp., Głuchowskiej, Kossaka.

Instalacja wentylacji mechanicznej obejmuje pomieszczenia techniczne, korytarze i pom. ochrony. Instalacja została wykonana w oparciu o dwie centrale wentylacyjne dla pomieszczeń o tym samym przeznaczeniu technologicznym (jedna centrala na budynek C, druga centrala na budynek A i B).

1 Etis, Galeria Kasztanowa Piła, SPLIT firmy LGE, VBW Engineering

Dobrano dwie centrale wentylacyjne NW1-BD-800 w wykonaniu dachowym z odzyskiem ciepła firmy VBW Engineering z nagrzewnicą wodną 80/60 i automatyką. Centrale umieszczono na dachu budynku.

2 Etis, Galeria Kasztanowa Piła, SPLIT firmy LGE, VBW EngineeringInstalacja klimatyzacji obejmuje pomieszczenia: biurowe, ochrony i administracji. Układ opiera się o 3 systemy typu SPLIT firmy LGE. Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów umieszczono na dachu budynku.

Projekt został wykonany przez mgr inż. Annę Kaczorowską, opracowany przez mgr inż. Beatę Lipińską-Kopeć w terminie i jest to kolejny projekt – sukces firmy Etis.

Sukcesem zostało zakończone również wykonanie tych instalacji przez pracowników firmy Etis.