Citi Handlowy – faktoring ze 123% wzrostem

Citi Handlowy kontynuuje pozytywny kierunek w obszarze faktoringu. Wartość wierzytelności wykupionych w I półroczu tego roku wyniosła ponad 2,5 mld zł, i była o 123% wyższa od rezultatu w analogicznym okresie 2010 roku. Do sukcesu przyczynił się dynamiczny wzrost liczby podpisanych umów, których było 110 od stycznia do czerwca wobec 144 umów zawartych w całym roku ubiegłym. Klienci szczególnie cenili transakcje strukturyzowane, które są połączeniem kilku istniejących produktów dopasowanym do potrzeb danej firmy, pozwalającym na finansowanie zarówno należności jak i zobowiązań.

Jak powiedziała Katarzyna Bajerowska, Dyrektor Centrum Produktów Zarządzania Środkami Finansowymi i Finansowania Handlu w Citi Handlowy: „Kluczem do sukcesu jest praca naszego zespołu i ciągłe wyszukiwanie optymalnych dla klientów rozwiązań. Staramy się być innowacyjni w podejściu do produktu – i faktoring ze swoją elastycznością jest świetnym przykładem takiej strategii. Strategii, która się sprawdza – ponad 70% firm z Listy 500 Rzeczpospolitej to nasi klienci.”

„Wciąż poszerzamy naszą ofertę – obok klasycznych rozwiązań, opartych na faktoringu niepełnym, najpopularniejszych wśród MSP, przez programy finansowania dostawców atrakcyjne dla korporacji i dużych firm, aż po szeroki wachlarz usług niestandardowych. – dodaje Magdalena Laskowska, Dyrektor Departamentu Finansowania Handlu w Citi Handlowy. – Obok transakcji strukturyzowanych takim przykładem jest faktoring samorządowy, który pojawił się w czasie ostatniego spowolnienia gospodarczego. Wtedy miasta i gminy promowały ten sposób pozyskania funduszy wśród firm, które miały kłopoty z tradycyjnym kredytowaniem.”

Citi Handlowy w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie podmiotów publicznych i jednostek samorządowych udostępnia faktoring samorządowy. Faktoring Samorządowy jest rodzajem Faktoringu Właściwego (bez regresu), w którym to bank przejmuje na siebie wszystkie ryzyka braku płatności ze strony JST. Rozwiązanie polega na przelewie na Citi Handlowy wybranych przez Sprzedającego wierzytelności, za które Citi Handlowy dokonuje na rzecz Sprzedającego zapłaty.

Oferta Banku skierowana jest do całego rynku, ale korzystają z niej głównie firmy wykonujące różnego rodzaju prace na zlecenie miast i gmin,  gdzie płatność za dostarczony towar lub usługę realizowana jest  przez JST w odroczeniu. Sa to głównie firmy świadczące usługi komunalne, remontowo budowlane, oświetleniowe dla jednostek samorządowych, ale także firmy, które zaopatrują JST w sprzęt IT lub sprzęt biurowy.

źródło/autor: Citi Handlowy