Przejdź do treści

Zbliża się finał postępowania na wybór operatora Stadionu Miejskiego w Poznaniu – Konsorcjum złożyło ofertę cenową

Zbliża się koniec postępowania na wybór dzierżawcy – operatora Stadionu Miejskiego w Poznaniu. 8 lipca 2011 roku o godzinie 14.00 spółka Euro Poznań 2012, powołana do koordynacji procesu modernizacji obiektu, otrzymała oficjalną ofertę Konsorcjum Marcelin Management i KKS Lech Poznań.

Postępowanie „NA WYBÓR DZIERŻAWCY STADIONU MIEJSKIEGO W POZNANIU” rozpoczęło się 10 listopada 2010 roku. Wyłoniony operator będzie zarządzał zarówno Stadionem Miejskim w Poznaniu, znajdującym się przy ul. Bułgarskiej, jak również infrastrukturą towarzyszącą obiektowi.

Postępowanie przebiegało 3-etapowo. Etap pierwszy, zakończony w grudniu 2010 roku, obejmował złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez zainteresowane firmy i instytucje oraz ocenę złożonych wniosków. W drugim etapie odbywały się negocjacje z konsorcjum Marcelin Management i KKS Lech Poznań – jedynym podmiotem dopuszczonym do udziału w postępowaniu. Obecnie proces wchodzi w etap trzeci: następuje złożenie oferty i jej ocena przez spółkę EURO Poznań 2012.

Zależy nam, by Stadion Miejski w Poznaniu był zarządzany w sposób sprawny i profesjonalny – mówi Michał Prymas, wiceprezes Zarządu Spółki EURO Poznań 2012. – Obie strony negocjacji włożyły dużo pracy w ustalenie finalnego kształtu oferty. Stadion przy Bułgarskiej to nie tylko tradycyjne miejsce wielkich emocji piłkarskich, ale także wielofunkcyjna arena sportowa i kulturalna, gwarantująca widzom komfort i najwyższą jakość widowiska. Wierzymy, że operator wyłoniony w trakcie postępowania zadba o różnorodną ofertę stadionu – zarówno dla poznaniaków, jak i turystów przyjeżdżających do miasta.

Negocjacje spółki Euro Poznań 2012 z konsorcjum Marcelin Management i KKS Lech Poznań dotyczyły warunków i kosztów dzierżawy. W efekcie negocjacji ustalono najważniejsze kwestie dotyczące dzierżawy obiektu, pozwalające na przygotowanie i złożenie oferty przez konsorcjum. Są to m.in. istotne ustalenia dotyczące finalnej formuły i wysokości czynszu. Strony ustaliły, że będzie to czynsz stały oraz czynsz zmienny, zależny od wpływów z dnia meczowego oraz sprzedaży praw do nazwy stadionu.

Warunki zamieszczone w dzisiejszej ofercie są znacznie lepsze od dotychczas deklarowanych przez Konsorcjum.

W złożonej dziś ofercie Konsorcjum zaproponowało następujące stawki:

  • Czynsz stały w wysokości: 3 100 000 mln zł
  • Czynsz za wpływy z dnia meczowego w wysokości: średnio 7 %
  • Czynsz z praw do nazwy stadionu w wysokości: 25 %
  • Okres obowiązywania umowy: 20 lat

W najbliższym czasie oferta zostanie poddana szczegółowej weryfikacji przez Komisję. Miasto nie wyklucza sytuacji, w której zgodnie z regulaminem postępowania, przeprowadzi dodatkowe negocjacje cenowe, tzw. „dogrywkę”.

W wyniku postępowania przyszła umowa dzierżawy zawarta będzie pomiędzy Konsorcjum Marcelin Management i KKS Lech Poznań oraz Miastem reprezentowanym przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.