Przejdź do treści

Zasięg sieci reklamowej Call2Action przekroczył poziom 3000 ekranów

Call2Action SA, spółka rozwijająca sieć reklamowych nośników multimedialnych działających w technologii Digital Signage w czołowych sieciach handlowych, poinformowała o przekroczeniu poziomu 3000 ekranów.

– Konsekwentnie realizujemy strategię spółki, której główne elementy to intensyfikacja promocji oferty Call2Action wśród reklamodawców, oraz stałe i dynamiczne powiększanie należącej do spółki infrastruktury OOH TV, zarówno przez rozwój organiczny, jak i szukanie na rynku dodatkowych „okazji” – mówi Rafał Tyborowski, dyrektor operacyjny Call2Action SA  – Coraz większa liczba ekranów składających się na naszą sieć nośników Digital Signage powoduje, że przekaz reklamowy dociera do większej liczby odbiorców. A przez to staje się bardziej skuteczny, co z kolei przekłada się na wzrost atrakcyjności medium reklamowego oferowanego przez Call2Action w oczach reklamodawców.

Call2Action SA posiada obecnie już prawie 3200 ekranów w ponad 150 placówkach handlowych – w sieci hipermarketów Tesco, supermarketów „Piotr i Paweł” oraz w sklepach sieci delikatesowej Alma. W sumie potencjał reklamowy tej sieci nośników Digital Signage to prawie 26 mln tzw. kontaktów miesięcznie.

– Digital Signage umożliwia precyzyjne dotarcie do wąskich grup docelowych oraz do osób o niskiej konsumpcji mediów tradycyjnych. Obsługiwana przez Call2Action w naszych supermarketach sieć to już ok. 500 ekranów. To oznacza ponad 5 mln kontaktów klientów „Piotr i Paweł” z komunikatami prezentowanymi przy użyciu sieci nośników Digital Signage w naszych supermarketach miesięcznie. Kontaktów korzystnych dla wszystkich – zarówno dla naszych partnerów (możliwość ciekawej komunikacji), jak i dla naszych klientów (otrzymują newsy, rozrywkę, oraz przydatne informacje handlowe czy reklamy) – a tym samym, co oczywiste, i dla nas, jako właściciela sklepów – mówi Ewa Aleszczyk-Kalinowska, dyrektor departamentu marketingu „Piotr i Paweł” SA.

Na tak szybki rozwój sieci nośników Call2Action SA w ostatnim czasie złożyły się dwa równoległe czynniki – szybki przyrost organiczny, jak i ubiegłoroczne przejęcie infrastruktury nośników POS TV w sieci hipermarketów  Tesco. Call2Action SA budowała już wcześniej w Tesco własną sieć nośników w strefach przykasowych (Check-Out TV), a przejęcie infrastruktury POS TV znacznie zwiększyło skalę tych działań.

Call2Action SA jest notowana na parkiecie New Connect. Spółka publikuje ostatnio świetne wyniki kwartalne. W I kwartale 2011 roku Call2Action SA osiągnęła 1,904 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, podczas gdy w I kwartale roku ubiegłego przychody spółki wyniosły 280 tys. złotych. Oznacza to blisko siedmiokrotny wzrost przychodów w I kwartale rok do roku (580 proc.). Oznacza to także, że tylko w I kwartale br. spółka wypracowała przychody odpowiadające poziomowi aż 69 proc. przychodów uzyskanych w całym 2010 roku (kiedy to miała 2,72 mln zł rocznych przychodów). W I kwartale 2011 roku Call2Action SA odnotowała także wysoki poziom rentowności zysku netto – 18,3 proc. Zysk netto wyniósł 349 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego spółka wygenerowała 55 tys. zł straty netto.