Przejdź do treści

SMS Kredyt Holding, który zadebiutuje na NewConnect już 11 lipca rozszerza kanał dystrybucji

Spółka SMS Kredyt, zajmująca się udzielaniem osobom fizycznym krótkookresowych pożyczek, podpisała umowę agencyjną z Kredytum.pl S.A., jedną z największych w Polsce sieci agentów i agencji kredytowych. SMS Kredyt, jest spółką zależną od SMS Kredyt Holding S.A., która zadebiutuje na NC już w najbliższy poniedziałek.

Nawiązanie współpracy z Kredytum.pl S.A. jest elementem realizacji strategii rozwoju Grupy SMS Kredyt, która zakładała rozwój kanału dystrybucji poprzez pozyskiwanie agentów i agencji. Celem Spółki było pozyskanie 2000 agentów i agencji do 2013 roku. Dzięki umowie z Kredytum.pl S.A. cel ten został zatem osiągnięty już teraz. Kredytum.pl S.A. to bowiem jedna z największych w kraju sieci agentów i agencji kredytowych (ponad 2500 agentów i agencji) działających w sektorze pozabankowym.

Dla SMS Kredyt podpisanie umowy oznacza wielokrotne zwiększenie dostępności produktów SMS Kredyt w sieci agencyjnej, a tym samym możliwość dotarcia do szerszej rzeszy klientów. Spółka planuje dalsze pozyskiwanie agentów i agencji.

– Naszym celem strategicznym jest osiągnięcie do 2013 roku wyników sprzedaży na poziomie 17.000 pożyczek miesięcznie. Podpisanie umowy z tak dużym partnerem jak Kredytum.pl S.A. bardzo przybliża nas do tego celu – powiedział Marcin Tokarek Prezes Zarządu SMS Kredyt Holding S.A.

Spółki zamierzają zacieśniać współpracę poprzez wspólne prowadzenie akcji marketingowych oraz wprowadzanie promocji okresowych aby jeszcze bardziej wzmacniać obecność na rynku.

Sprzedaż pożyczek SMS Kredyt poprzez sieć agencji i agentów współpracujących z Kredytum rozpocznie się już w najbliższych dniach.

Debiut SMS Kredyt Holding S.A. na rynku NewConnect zaplanowano na 11 lipca br.

W maju br. spółka z sukcesem przeprowadziła prywatną emisję 3.000.000 akcji serii C o wartości 3 mln PLN. Pieniądze pozyskane z nowej emisji zostaną przeznaczone na zwiększenie akcji pożyczkowej spółki zależnej SMS Kredyt Sp. z o.o., która została wniesiona aportem do holdingu.

Chcemy, aby w ciągu trzech lat SMS Kredyt stał się jednym z liczących graczy na rynku mikropożyczek w Polsce i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. Posiadamy odpowiednie kompetencje i doświadczenie, a nasza dotychczasowa działalność pokazała, iż idea biznesu oraz profesjonalne zarządzanie przekładają się na efekty w postaci dobrych wyników finansowych – powiedział Janusz Tchórzewski.

W 2010 r. spółka SMS Kredyt wypłaciła ponad 7 mln PLN pożyczek. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły ponad 2,1 mln zł, a zysk netto 0,56 mln PLN.

Prognoza na 2011 r. zakłada wypłacenie pożyczek na łączną kwotę ponad 27 mln PLN i zysk netto na poziomie 2,3 mln PLN.

Do końca 2011 roku Spółka planuje uruchomić fundusz sekurytyzacyjny. Celem takiego działania jest zoptymalizowanie struktury podatkowej oraz możliwość pozyskania finansowania dłużnego przez fundusz. Spowoduje to, iż SMS Kredyt Sp. z o.o nie będzie obciążony kosztem ryzyka kredytowego dla pożyczek sprzedanych do funduszu. Fundusz przejmie na siebie dalszą obsługę tych pożyczek wraz z dochodzeniem wierzytelności. Posiadanie funduszu sekurytyzacyjnego w Grupie da w przyszłości możliwość lewarowania się, a co za tym idzie zwiększenia wolumenu sprzedawanych pożyczek bez konieczności podnoszenia kapitałów. SMS Kredyt Holding S.A. zakupi certyfikaty wyemitowane przez fundusz.