Przejdź do treści

Profil przyszłego studenta

Jakimi wartościami czy ambicjami kierują się w życiu przyszli studenci? Czy młode kobiety, określając swoją ścieżkę życiową i zawodową, różnią się od młodych mężczyzn, czy nastąpiła w tym względzie unifikacja płci? Wszyscy chcą dobrze zarabiać, a może wolą realizować swoje pasje?

Na powyższe pytania stara się odpowiedzieć Uniwersytet Jagielloński, opierając się na badaniach zrealizowanych wśród licealistów, w ramach kampanii wizerunkowo-rekrutacyjnej trwającej w maju i czerwcu.

Rynek pracy, stawiając wysokie wymagania swoim pracownikom, wymusza na nich bardzo praktyczne podejście do swojej kariery. Jednak czy młodzi ludzie się temu poddają, czy raczej walczą o to, by realizować swoje marzenia? W badaniach przeprowadzonych na zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, w których wzięło udział ponad 480 licealistów z Krakowa i okolic (nieco ponad 63% kobiet, a 37% mężczyzn), poproszono respondentów o ocenę ważności kryteriów, którymi kierują się przy wyborze uczelni, przy wyborze Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierunku studiów. Z badań wynika, że kobiety bardziej skupiają się na realizacji swych pasji, a mniej interesują się kwestią wysokich zarobków. Mężczyźni natomiast oceniają wartość kierunku czy miejsca studiów na podstawie możliwości finansowych. Oferta programowa dla jednej płci to sposób na rozwój zainteresowań, a dla drugiej narzędzie do podwyższania kompetencji, które przełożą się na wartości materialne.

Wybór kierunku studiów

Wybierając kierunek studiów zarówno kobiety, jak i mężczyźni najwyżej oceniają uzdolnienia i osobiste zainteresowania, a także pasje. Inaczej jest w przypadku pozostałych najwyżej ocenionych kryteriów. Kobiety wskazywały, że najistotniejsze są: atrakcyjna oferta przedmiotów na kierunku, łatwość znalezienia pracy zgodnej z wykształceniem, zainteresowania zawodem oraz pracą, do której przygotowuje kierunek studiów, a także perspektywy/możliwość zatrudnienia, jakie dają studia na danym kierunku, oraz osobiste ambicje. Natomiast dla mężczyzn najważniejsze są: oczekiwane korzyści finansowe (kierunek został potraktowany jako inwestycja na przyszłość), następnie perspektywy/ możliwość zatrudnienia po studiach na danym kierunku. Dopiero później wskazują oni zainteresowanie zawodem/ pracą, do której przygotowuje kierunek studiów, oraz osobiste ambicje studiowania na kierunku. Interesują się także, czy łatwo można znaleźć pracę zgodną z wykształceniem na danym kierunku.

Wybór miejsca studiów

Zastanawiając się nad wyborem wyższej uczelni, kobiety nieco bardziej niż mężczyźni nastawiają się na realizację swoich pasji oraz zwracają uwagę na osobiste ambicje, dlatego istotne dla nich są oferta programowa uczelni, wysoki poziom nauczania oraz łatwość znalezienia pracy zgodnej z wykształceniem. Dopiero w drugiej kolejności biorą pod uwagę perspektywę dobrych zarobków po studiach. Mężczyźni natomiast bardziej skupili się na zapewnieniu sobie dobrych zarobków po studiach, dlatego najwyżej ocenili wysoki poziom nauczania, czy łatwość znalezienia pracy zgodnej z wykształceniem, osobiste ambicje i ofertę programową uczelni. Osobiste zainteresowania i pasja choć istotne, są mniej ważne.

Wybór Uniwersytetu Jagiellońskiego

W przypadku wyboru Uniwersytetu Jagiellońskiego jako miejsca studiów, grupa kobiet i mężczyzn określiła jako najistotniejsze dokładnie te same kryteria. Jedyna różnica to kolejność, jaką uzyskały cechy w poszczególnych grupach. Rozpoczynając od najwyżej ocenionych, kobiety wskazywały, że chcą realizować swoje osobiste zainteresowania i pasje, więc doceniają ofertę programową Uniwersytetu Jagiellońskiego i łatwość znalezienia pracy zgodnej z wykształceniem. Nieco mniej ważne dla kobiet są perspektywa dobrych zarobków oraz wysoki poziom nauczania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mężczyźni natomiast najwyżej ocenili łatwość znalezienia pracy zgodnej z wykształceniem po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wysoki poziom nauczania na uczelni. Osobiste zainteresowania i pasje czy oferta programowa Uniwersytetu Jagiellońskiego zostały ocenione wyżej niż perspektywa dobrych zarobków po studiach.

– W ramach kampanii promocyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, prócz poważnych badań, powstała także mniej poważna, interaktywna strona www.przyszlosc.uj.edu.pl, dzięki której przyszli i obecni studenci mogą w formie zabawy przewidywać swoją przyszłość zawodową. W zależności od tego, jaki kierunek studiów wybrali, mają szansę zostać znanym dziennikarzem, ekspertem od polityki centralnej i wschodniej Europy, astronomem lub dyrektorem NASA. Nie zapominajmy jednak, że wybór studiów to nie zabawa i należy podejść do tego z należytą powagą i odpowiedzialnością za swoje przyszłe życie zawodowe – podkreśla Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musioł.