Przejdź do treści

Oświadczenie GG Network w sprawie współpracy z Mobilvi

W związku z opublikowanym w dniu 29.06.2011 roku komunikatem prasowym przez firmę Mobilvi sp. z o.o. dotyczącym rzekomo nawiązanej współpracy pomiędzy Mobilvi a GG Network S.A. „w zakresie emisji reklam w mobilnej aplikacji” Zarząd GG Network S.A. informuje:

Wbrew treści ww. komunikatu, firma Mobilvi nie podjęła dotychczas żadnej oficjalnej i sformułowanej w jakiejkolwiek umowie współpracy z GG Network S.A. w zakresie emisji reklam w mobilnych wersjach komunikatora Gadu-Gadu.

Wyrażamy zdziwienie, że pomimo dopiero rozpoczętych i niezobowiązujących wstępnych rozmów, firma ta bez uzgodnień z GG Network przygotowała niezgodny z prawdą komunikat dla mediów, wykorzystując markę Gadu-Gadu do własnych celów, jak również wprowadziła media w błąd informując o nieistniejącej współpracy.

Gadu-Gadu od kilku miesięcy konsekwentnie i dynamicznie rozwija usługi komunikacji mobilnej. W ostatnim czasie GG Network S.A. udostępniła wersje popularnego komunikatora m.in. na urządzenia iPhone i iPad. Wersje te błyskawicznie spotkały się z dużym zainteresowaniem użytkowników, co potwierdzają czołowe miejsca tych aplikacji w AppStore. Dużym powodzeniem cieszy się również wersja GG na system Android. Ponadto znieśliśmy opłaty za abonament i wprowadziliśmy komunikator w systemie „FREE FOREVER”, upowszechniając w ten sposób dostępność Gadu-Gadu w telefonach komórkowych i urządzeniach przenośnych. Ta forma komunikacji staje się coraz popularniejsza. Ze wszystkich wersji Mobilnego GG w maju skorzystało blisko 700 tysięcy użytkowników.

Żałujemy, że ten spektakularny sukces wersji mobilnych Gadu-Gadu został wykorzystany do własnych celów przez firmę, która nie podpisała żadnej umowy z naszą spółką.

Szanując wysokie standardy informujemy, że nie istnieje żadna umowa o współpracy pomiędzy obiema firmami, a komunikat prasowy spółki Mobilvi wprowadza użytkowników, jak i branżę reklamową w błąd.

Równocześnie z poniższym oświadczeniem prasowym GG Network S.A. wystosuje stosowne pismo do zarządu firmy Mobilvi z żądaniem niezwłocznego sprostowania, jak i podejmie inne odpowiednie kroki.

Zarząd GG Network S.A.