Sybase IQ: Inteligencja dla przedsiębiorstw

Sybase, Inc., spółka SAP® (NYSE: SAP) i lider branży oprogramowania dla przedsiębiorstw, ogłosiła dziś powszechne udostępnienie systemu Sybase® IQ 15.3 zasilanego technologią nowej generacji przetwarzania na wielką skalę (MPP Massively Parallel Processing). Udostępnienie tego rozwiązania pozwoli działom IT  firm z branż takich jak usługi finansowe, telekomunikacja, dostarczanie informacji, ochrona zdrowia i ubezpieczenia przezwyciężyć ograniczenia skalowalności obecnych hurtowni danych. Dzięki wdrożeniu rozwiązania informacyjnej analityki biznesowej, umożliwiającej współdzielenie przetwarzania i zasobów danych za pomocą nowatorskiej technologii Sybase IQ PlexQ™, przedsiębiorstwa mogą stanąć na czele nowej fali transformacji hurtowni danych poprzez rozbicie silosów użytkowników i silosów informacyjnych w celu doprowadzenia do przyjęcia analityki w całej organizacji.

Korzyści wynikające ze zmian uzyskanych dzięki systemom analityki biznesowej nie mogą zostać w pełni wykorzystane, dopóki działy informatyczne nie będą dostarczać wszystkim użytkownikom informacji w czasie rzeczywistym oraz nie umożliwią bezpośredniej integracji systemów analitycznych z podstawowymi procesami operacyjnymi. Obecne rozwiązania w obszarze hurtowni danych w przedsiębiorstwach nie spełniają tych potrzeb. Jak wynika z badań Gartnera,ponad 70% tak zwanych hurtowni danych dla przedsiębiorstw w rzeczywistości dostarcza wyłącznie informacje o sprawach przydatnych dla back-office’u albo ograniczonej liczby działów organizacji. W 2010 roku zaś zwiększyło się poszukiwanie alternatywnych infrastruktur hurtowni danych. Wprowadzenie nowej fali dostosowania systemów analityki biznesowej wymaga nowego podejścia do magazynowania danych, przezwyciężającego problemy ze skalowalnością, obciążeniem pracą aplikacji i ograniczeniem zbiorów danych obecnej generacji rozwiązań hurtowni danych dla przedsiębiorstw.

Wprowadzenie na rynek rozwiązania Sybase IQ 15.3 z technologią PlexQ przekształca analitykę biznesową na poziomie całego przedsiębiorstwa za sprawą architektury przetwarzania na wielką skalę (MPP),obsługującej w czasie rzeczywistym dostęp do tysięcy użytkowników, wielu różnorodnych obciążeń systemu (mixed workloads) i masywnych zbiorów danych. Z technologią Sybase IQ PlexQ działy informatyczne mogą wdrażać wirtualne tematyczne mini hurtownie danych (data marts), aby zoptymalizować korzystanie z systemu dla różnych aplikacji i społeczności użytkowników.

Sybase IQ PlexQ dynamicznie równoważy obciążenia zapytaniami (query workloads) na wszystkich węzłach siatki dla przetwarzania na wielką skalę skomplikowanej analityki w tempie od 10 do 100 razy szybszym niż tradycyjne hurtownie danych. W odróżnieniu od obecnych architektur MPP, które są zoptymalizowane tylko pod katem pewnych obciążeń, połączenie w Sybase IQ magazynu danych kolumnowych, siatki współdzielenia wszystkich danych i serwerów logicznych zapewnia najwyższą wydajność dla dowolnego zapytania i dowolnego obciążenia na dowolnym zbiorze danych.

– Dzięki temu, że uczestniczyliśmy w procesie testowania systemu Sybase IQ 15.3, mogliśmy na własnej skórze zaobserwować jego niezwykle szybkie działanie po wprowadzeniu zapytania. Jest to spowodowane naprawdę rewolucyjnymi innowacjami technologicznymi, które pozwalają większej liczbie serwerów na równoległą obsługę zapytań – powiedział Scott Smith, wiceprezes comScore, Inc.– Nasza firma comScore zainwestowała w Sybase IQ Multiplex, a teraz jesteśmy bardzo podekscytowani wprowadzeniem nowego produktu Sybase IQ 15.3. Sądzę, że technologia Sybase z wykorzystaniem nowej architektury MPP to prawdziwy „strzał w dziesiątkę”. Te funkcjonalności pozwolą nam  dalej kroczyć ścieżką korzystnych cenowo serwerów towarowych, które poprawiają wydajność przetwarzania naszych zapytań. Spodziewamy się nawet, że ujrzymy szybszy wzrost liczby wykorzystywanych jednostek sprzętu komputerowego.

Udostępnienie Sybase IQ 15.3 oznacza dalsze poszerzenie możliwości Sybase IQ w zakresie integracji analityki biznesowej z aplikacjami firmowymi oraz business workflow – co jest coraz częściej wybieranym rozwiązaniem przez czołowe przedsiębiorstwa poprzez dostarczanie interfejsów API zarówno dla popularnych, jak i nowo powstałych języków programowania, jak również nowego interfejsu usług internetowych, które upraszczają integrację z punktu widzenia twórców oprogramowania. Z systemem Sybase IQ przedsiębiorstwa mogą uruchamiać skomplikowane modele analityczne i algorytmy w ramach bazy danych, eliminując potrzebę tworzenia algorytmów wyszukiwania danych mieszczących się w logice biznesowej oraz przyspieszając ogólne przetwarzanie skomplikowanych zapytań. Sybase IQ umożliwia ponadto analizę danych nieustrukturyzowanych, często używanych w biznesowych przepływach pracy, takich jak zastrzeżone formaty dokumentów, e-maile, zawartość internetu, oraz pozwala na szybką analizę nieustrukturyzowanych danych multimedialnych. Oznacza to dalsze ujednolicanie różnych analiz w ramach rozwiązań informacyjnej analityki biznesowej.

– Udoskonalenie systemów hurtowni danych pozwala działom IT przedsiębiorstw na zwiększenie wydajność, możliwości analitycznych oraz produktywności całej organizacji – powiedział Euan MacAra, Dyrektor Regionalny w Sybase Products Poland. – Dzięki rozwiązaniu Sybase IQ przedsiębiorstwa mogą w łatwy sposób przezwyciężyć dotychczasowe ograniczenia jakie łączyły się z korzystaniem z tradycyjnej hurtowni danych. Działy informatyczne mogą teraz korzystając z technologii Sybase wspierać użytkowników w całym przedsiębiorstwie za pomocą współbieżnych obciążeń systemu oraz obszernych zbiorów danych na jednej, wysoce skalowanej i elastycznej siatce. Pozwala to znacząco zwiększyć inteligencję analityczną w całym przedsiębiorstwie, przy jednoczesnym ograniczeniu działań administracyjnych departamentów informatycznych.

Najważniejsze nowe funkcjonalności Sybase IQ 15.3 obejmują:

  • Sybase IQ PlexQ – oparta na siatce rama MPP, która wyzwala moc wielu rdzeni procesorów wielu serwerów na wielkich zbiorach danych, aby dostarczyć szybko odpowiedzi na cały szereg skomplikowanych zapytań
  • Distributed Query Processing – rozproszone przetwarzanie zapytań, obsługuje poszczególne zapytania na wielu maszynach w siatce PlexQ grid dla MPP, jednakże automatycznie równoważy obciążenia w całej siatce w okresach szczytowych
  • Serwery logiczne – grupowanie serwerów fizycznych na siatce PlexQ w klastery wirtualne w celu optymalizacji obciążeń analitycznych, potrzeb użytkowników i aplikacji
  • Wbudowane interfejsy API usług sieciowych i sterownik języka Ruby-on-Rails – upraszczają integrację w ramach procesów przepływu pracy i aplikacji sieciowych, aby publikować i korzystać z usług internetowych z wykorzystaniem aplikacji analitycznych nowej generacji
  • Multimedialny interfejs API – integracja bibliotek w analizie bazodanowej obrazów, audio, wideo oraz innej zawartości multimedialnej, co zwiększa wartość analityki biznesowej, zarówno dla ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych informacji
  • InfoPrimer Module – moduł pozwalający na radykalne uproszczenie i przyspieszenie załadowywania danych do Sybase IQ dzięki metodologii Extract, Load and Transform, umożliwiając transformację danych tak, aby były jak najbardziej przydatne dla klienta
  • Bogaty interfejs administracji sieciowej i monitoringu – Leverage Sybase Control Center dla znacznego uproszczenia zadań operacyjnych administratorów baz danych, dostarczający także interfejs „cienkiego klienta” (thin client interface) w celu ułatwienia zarządzania systemem Sybase IQ.

Sybase IQ 15.3 jest ogólnie dostępny. Aby dowiedzieć się więcej o Sybase IQ oraz o dodatkowych funkcjach i korzyściach wersji 15.3, prosimy odwiedzić stronę: http://sybase.com.pl/products/sybase_iq. Zachęcamy także do czytania bloga Sybase IQ: http://blogs.sybase.com/sybaseiq oraz do obejrzenia wideo: „CoreLogic Speaks out on Sybase IQ 15.3 and Superior Query Performance”.

źródło/autor: Sybase

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu