Przejdź do treści

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. członkiem Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy

Na początku czerwca 2011 r. notowany na NewConnect Polski Holding Rekrutacyjny S.A. przystąpił do Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy (OKAP). Członkostwo w organizacji to realizacja strategii rozwoju i transparentności Holdingu.

– „PHR S.A. i Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy reprezentują podobne wartości. Członkowie OKAP nie tylko odznaczają się najwyższej jakości kompetencjami, ale również postępują zgodnie ze standardami etyki – są zobligowani do przestrzegania Kodeksu Etycznego.  Członkostwo w tej organizacji daje nam możliwość wymiany doświadczeń oraz wiedzy z innymi graczami na rynku HR i outsourcingu w Polsce. Poprzez wspólne inicjatywy z innymi agencjami pracy chcemy działać na rzecz wizerunku agencji pracy w Polsce” – mówi Bartosz Kaczmarczyk, prezes Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego.

Celem OKAP jest prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju przedsiębiorców działających jako agencje zatrudnienia, w tym podnoszenia standardów etycznych. OKAP reprezentuje swoich członków wobec organów administracji publicznej, organizacji zawodowych, gospodarczych i społecznych w zakresie organizowania, prowadzenia i doskonalenia metod aktywizacji działalności na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Organizacja realizuje swoje cele poprzez propagowanie nowoczesnych form zatrudnienia, prowadzenie działalności informacyjnej i badawczej oraz podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji pomiędzy agencjami pracy tymczasowej. – „Cieszymy się, że w gronie członków Konwentu znalazł się Polski Holding Rekrutacyjny S.A. – dynamicznie rozwijająca się firma na polskim rynku HR oraz outsourcingu. Mamy nadzieję, że w naszej działalności uda się wykorzystać bogatą wiedzę i doświadczenia pracowników PHR S.A.” – mówi Dawid Seifert, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy.

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. konsekwentnie realizuje swoją misję konsolidacji i wzmocnienia polskich podmiotów z branż HR i outsourcingu poprzez zbudowanie silnej marki będącej w stanie konkurować z zagranicznymi podmiotami. Pomysłodawcą powstałej w lutym 2010 r. Spółki był Bartosz Kaczmarczyk, jedna z najbardziej doświadczonych osób w branży HR oraz w transakcjach fuzji i przejęć w Polsce. Model biznesowy  Spółki jest wzorowany na modelu biznesowym Empresaria Group Plc, która jest holdingiem zrzeszającym agencje pracy tymczasowej i stałej oraz firmy doradztwa personalnego.

Obecnie w skład Holdingu wchodzą następujące spółki: ITC International Sp. z o.o, ITC Polska Sp. z o.o., ITC Plus Sp. z o.o., ITC CS Sp. z o.o., Alter FM Group Sp. z o.o. i Alter Interim Sp. z o.o. Spółka podpisała również listy intencyjne z kolejnym spółkami. Pierwsza z nich działa w branży zarządzania zasobami ludzkimi, druga w dziedzinie outsourcingu i leasingu pracowniczego, zaś trzecia oferuje usługi leasingu pracowniczego, doradztwa i szkolenia w zakresie rynku osób niepełnosprawnych.

źródło/autor: Unicorn Media