Codemedia przejmuje 50% udziałów w TradeTracker Poland

Codemedia – agencja specjalizująca się w planowaniu, zakupie i wykorzystaniu internetu oraz mediów cyfrowych w komunikacji marketingowej, należąca do Grupy ADV – przejęła 50% udziałów w spółce TradeTracker Poland Sp. z o.o., wchodzącej w skład międzynarodowej sieci marketingu afiliacyjnego. Akwizycja jest jednym z etapów realizacji celów emisyjnych, zapowiedzianych przez Codemedia podczas debiutu na NewConnect w lutym 2011 roku.

Nowym prezesem zarządu Trade Tracker Poland została Justyna Spytek, odpowiedzialna dotychczas w Codemedia za rozwój produktów i usług z zakresu Direct Response oraz koordynowanie prac zespołu realizującego kampanie efektywnościowe.

TradeTracker to międzynarodowa sieć afiliacyjna tworzona przez wywodzących się z niej specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i doskonałą znajomością branży. Podstawą sukcesu spółki na wielu europejskich rynkach jest profesjonalne łączenie – dzięki zaawansowanemu, autorskiemu oprogramowaniu opartemu na innowacyjnej technologii informatycznej – potencjału reklamowego wydawców i reklamodawców.

Włączenie TradeTracker Poland w struktury Codemedia wpisuje się w realizację planów strategicznych spółki w zakresie budowy nowej linii biznesowej związanej z marketingiem afiliacyjnym, między innymi przez wykorzystanie potencjału usług oferowanych przez nowo przejęty podmiot. Transakcja pozwoli Codemedia na szybkie i sprawne wdrożenie wiodącej na świecie technologii afiliacyjnej, dzięki czemu spółka rozwinie i wzmocni swoje kompetencje w zakresie realizacji projektów na dynamicznie rozwijającym się rynku marketingu online.

Sławomir Kornicki, prezes zarządu Codemedia pozytywnie ocenia zachodzące w spółce zmiany – „Zgodnie z zapowiedziami złożonymi inwestorom podczas naszego debiutu na NewConnect oraz przedstawionym wówczas harmonogramem, rozszerzymy portfolio naszych usług o oferowanie usług afiliacyjnych. Sektor rynku reklamy internetowej – bazujący na tym rozwiązaniu – jest w Polsce niezwykle perspektywiczny, co wynika między innymi z przenoszenia przez reklamodawców części budżetów reklamowych z mediów tradycyjnych do internetu, a także ze względu na model współpracy opartej na prowizji od sprzedaży produktów i usług. Dlatego tym bardziej zależało nam na jak najszybszym wdrożeniu rozwiązań umożliwiających realizację projektów z zakresu programów afiliacyjnych. Dzięki temu znacząco wzmocnimy naszą ofertę i tym samym podniesiemy konkurencyjność Codemedia na rynku”.

Ideą marketingu afiliacyjnego – dynamicznie rozwijającego się zarówno w Polsce, jak na świecie – jest współpraca między wydawcami online a reklamodawcami, zakładająca sprzedaż usług i produktów reklamodawców w oparciu o prowizję od sprzedaży. Dla reklamodawcy jest to całkowicie bezpieczny model współpracy, uniezależniony od koniunktury na rynku. Unikalną cechą systemu TradeTracker jest technologia gwarantująca niespotykaną dotychczas w Polsce dokładność i szczelność pomiaru transakcji, co pozwala podnieść efektywność programów dla wydawców nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do innych sieci. System oferuje unikalne w skali światowej metody linkowania bezpośredniego do stron partnerów.

„Technologia, którą dysponuje nowa spółka Grupy – TradeTracker Poland – sprawia, że Codemedia bez zbędnych nakładów finansowych, czasowych i kadrowych rozpocznie jeszcze w 2011 roku realizację projektów z zakresu marketingu afiliacyjnego” – powiedział Sławomir Kornicki, prezes zarządu Codemedia.

Doświadczenie, kontakty biznesowe obu firm oraz potencjał technologiczny i kadrowy sprawiają, że działalność Codemedia w sektorze marketingu afiliacyjnego przyczyni się do wzrostu przychodów spółki z pośrednictwa w sprzedaży reklamowanych produktów i usług.

W 2010 spółka Codemedia SA osiągnęła 17,79 mln zł przychodu, co daje wzrost o 53,5% względem roku 2009. Zysk netto spółki wyniósł 1,49 mln zł, zwiększając się tym samym o niemal 108% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu