Przejdź do treści

Euro-Tax.pl S.A. wdraża system opcji menedżerskich

29 czerwca 2011 roku akcjonariusze notowanej na NewConnect spółki Euro-Tax.pl S.A. podjęli uchwałę o wprowadzeniu nowego systemu motywacyjnego dla kadry zarządzającej polegającego na możliwości wykupienia akcji spółki po korzystnej cenie.

Poprzez wprowadzenie Programu Opcji Menedżerskich Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy chce docenić wkład członków średniego szczebla zarządzającego Spółką i spółkami zależnymi w rozwój całej Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl. W ten sposób zostanie również wsparty proces planowanego przekazywania im zarządzania, odpowiedzialności i zadań od Założycieli Spółki.

– „Dobrze zmotywowana kadra zarządzająca to podstawa dotychczasowego sukcesu firmy Euro-Tax.pl. Tylko dzięki niej jesteśmy w stanie wprowadzać nowe, innowacyjne projekty. Co roku poszerzamy możliwość zwrotu podatku o nowe rynki w kolejnych krajach, rozszerzamy też ofertę usług. Zajmujemy się nie tylko zwrotem nadpłaconych podatków, ale również zwrotem zasiłków. W celu dotarcia do jak największej liczby Klientów wprowadzamy skuteczne rozwiązania marketingowe.  Docieramy do coraz większej liczby polskich emigrantów, którzy korzystają z naszych usług. Dzięki temu możliwe jest stałe zwiększanie zysków akcjonariuszy i wypłacanie im co roku wyższej dywidendy. Uważamy, że dodatkowy czynnik motywujący, jakim będzie posiadanie przez kadrę zarządzającą akcji Spółki, których kurs będzie w dużej mierze zależał od jej działań, przyczyni się dodatkowo do wzrostu całej Grupy Kapitałowej” – mówi Adam Powiertowski, Prezes Zarządu Euro-Tax.pl S.A.

W sumie Spółka przyzna do 250.000 Opcji uprawniających uczestników Programu Motywacyjnego do nabywania akcji za cenę w wysokości 5,79 PLN. Opcje przydzielane będą uczestnikom Programu Opcji Menedżerskich, z którymi Spółka zawrze Umowy Opcyjne. Z każdej Opcji wynikało będzie prawo do objęcia jednej akcji Spółki serii „B”, przy czym prawo to wygasa z dniem 31 grudnia 2014 roku.

źródło/autor:Unicorn Media