Przejdź do treści

Bibby Financial Services podpisało rekordową liczbę umów z nowymi klientami faktoringowymi z segmentu MSP

Bibby Financial Services, niezależny dostawca usług faktoringowych, specjalizujący się w finansowaniu małych i średnich firm podsumował wyniki za I półrocze 2011. W omawianym okresie Bibby Financial Services wykupiło wierzytelności na łączną kwotę 603 milionów złotych.

Stanowi to ponad 62% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W tym samym czasie firma podpisała rekordową liczbę umów na obsługę faktoringową nowych klientów z sektora MSP. W przeważającej większości są to firmy, które po raz pierwszy zdecydowały się na finansowanie swojej działalności za pomocą faktoringu.

Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Zarządzający Bibby Financial Services komentuje: „Cieszą nas bardzo dobre wyniki branży i silny wzrost faktorów niezależnych od instytucji bankowych. Widzimy, że strategia, którą przyjęliśmy podczas kryzysu gospodarczego daje efekty. Utrzymując apetyt na ryzyko i nie ograniczając finansowania klientów pomogliśmy im w trudnym momencie. Obecnie w większości przypadków notują oni dynamiczny wzrost obrotów i zgłaszają wnioski o podwyższenie limitów finansowania. Widzimy też, że udaje się nam przekonywać do faktoringu zupełnie nowych klientów, którzy nigdy nie korzystali z tej usługi.

Przedstawiciele Bibby Financial Services oceniając wyniki branży faktoringowej w pierwszej połowie 2011 roku prognozują dwa scenariusze rozwoju tej usługi w Polsce.

Krzysztof Kuniewicz komentuje: „Czekamy na pełne dane dotyczące rynku, w tym również liczby klientów obsługiwanych przez faktorów. To jak szybko rośnie liczba klientów względem tempa wzrostu obrotów faktoringowych rzuci więcej światła na to czy mamy do czynienia z faktycznym, silnym rozwojem branży, czy też jest to wzrost generowany głównie na istniejącym portfelu firm. Jednocześnie widzimy coraz silniejszą konkurencję cenową. W praktyce ceny finansowania w postaci faktoringu zaczynają się powoli zrównywać się z ceną kredytu bankowego. Daje to jedynie pozorną korzyść dla klientów. Wyższy koszt usługi faktoringowej spowodowany jest wyższym ryzykiem finansowania w porównaniu do tradycyjnego kredytu. Spadek cen może oznaczać, że faktorzy nie będą zainteresowani finansowaniem firm o słabszej kondycji finansowej. W praktyce będzie to oznaczać znaczne ograniczenie dostępności tej formy finansowania i brak dopływu nowych klientów. Jednocześnie firmy już korzystające z faktoringu będą kierowały się w stronę finansowania za pomocą standardowego kredytu – usługi tańszej i równie dla nich dostępnej. Obecna sytuacja cenowa na rynku nie wpłynie na naszą strategię szerokiej dostępności finansowania dla firm o różnej kondycji finansowej – również tych słabszych. Mamy nadzieję, że wzrost faktoringu w Polsce będzie generowany przez nowych klientów, których przekona wyższa dostępność środków finansowych i możliwości rozwoju oferowane przez faktoring”.

Brytyjski holding Bibby Line Group specjalizujący się w transporcie morskim i finansowaniu małych i średnich firm ogłosił oficjalne wyniki finansowe za rok 2010. Bibby Line Group zanotowała 46% wzrost zysku operacyjnego, który osiągnął poziom 40,8 milionów funtów. Obroty Grupy w roku 2010 wyniosły ponad 1,156 miliarda funtów.

Motorem rozwoju Bibby Line Group są usługi finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. W roku 2010 Bibby Financial Services osiągnęła ponad 90% wzrost zysku przed opodatkowaniem, który wyniósł 35 milionów funtów.

Od 2010 roku polski oddział Bibby Financial Services jest najszybciej rozwijającym się oddziałem spółki . Potwierdzają to wyniki za II kwartał 2011 roku. W drugim kwartale Bibby Financial Services wykupiło wierzytelności w wysokości 318 milionów złotych osiągając przyrost w wysokości 55% w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie spółka zanotowała kolejny rekord w liczbie zdobytych nowych klientów.