Przejdź do treści

Blue Tax Group: Czas zadziała na naszą korzyść

Blue Tax Group S.A. specjalizuje się w usługach doradczych oferowanych przez branżę outsourcingu usług finansowych. Podczas debiutu na rynku NewConnect na początku 2008 roku jednym z celów emisyjnych Spółki Blue Tax Group było stworzenie bogatego katalogu komplementarnych względem siebie usług doradczych dla klientów biznesowych, szczególnie z sektora MŚP. Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. opublikował nową strategię rozwoju, zgodnie z którą będzie kontynuował budowę bogatego katalogu usług doradczych dla biznesu, zgodnie z nią Spółka zamierza pozyskać inwestora w celu dynamizacji rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości. O planach rozwoju rozmawialiśmy z Prezesem Zarządu Blue Tax Group SA – Mirosławem Stanisławskim.

Internauta: Czy przewidywane zmniejszenie się środków z funduszy unijnych dla przedsiębiorstw odbije się na wynikach Blue Tax Group?

Mirosław Stanisławski: Proszę pamiętać, że już w 2010 roku rozszerzyliśmy ofertę Działu Funduszy Unijnych i – poza wsparciem w pozyskiwaniu dotacji – przedsiębiorcy mogą liczyć na naszą pomoc w  często żmudnym  ich rozliczaniu. Ponadto specjalizujemy się również w pozyskiwaniu środków dla przedsiębiorców z funduszy krajowych, np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Przewidujemy, że do końca 2013 roku będą realizowane jeszcze projekty dla przedsiębiorstw dotyczące prac badawczo-rozwojowych, projektów infrastrukturalnych i informatycznych, czy realizacji innowacyjnych projektów. Z tego, co wiemy i co potwierdza w  niedawno udzielonym mediom wywiadzie Pani Minister Rozowju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, pula środków z budżetu unijnego na lata 2014-20 będzie zbliżona do tej, która była w latach 2007-13. Co równie istotne, Pani Minister zapowiedziała, że większość tych środków ma być przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na realizację innowacyjnych projektów .  Zatem nie widzimy podstaw, by obawiać się o brak pracy w Dziale Funduszy Unijnych. Zwłaszcza, że od początku istnienia naszej firmy obsługujemy  przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które są odbiorcami naszych usług.

Internauta: Jak zamierzacie Państwo zdywersyfikować portfel produktów finansowych w najbliższych latach?

Mirosław Stanisławski: Tak, jak już wcześniej informowaliśmy w wielu naszych komunikatach, zamierzamy podpisać kolejne umowy z bankami i instytucjami finansowymi, dzięki czemu portfel usług finansowych oferowanych naszym obecnym i potencjalnym klientom, zostanie rozszerzony o dodatkowe produkty finansowe.  Dzięki temu będziemy mieli również większy katalog produktów, który będziemy w stanie dopasować do możliwości i potrzeb klientów.

W odpowiedzi na zgłoszenia współpracujących z nami biur rachunkowych i franczyzobiorców Dział Produktów Finansowych wyjątkowo do katalogu oferowanych produktów finansowych dołączył Kredyty hipoteczne. W związku z tym na naszą pomoc mogą liczyć nie tylko przedsiębiorcy, ale również klienci indywidualni zainteresowani sprawnym i szybkim uzyskaniem kredytu na zakup nieruchomości.

Internauta: Wedle Państwa prognoz, zysk netto Blue Tax Group w latach 2011-2014 podwoi się. Czy prognozy te nie są zbyt optymistyczne? Jakie jest ich uzasadnienie, biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach spółka notowała straty?

Mirosław Stanisławski: W 2010 roku Spółka zakończyła proces restrukturyzacji, który właśnie wygenerował największe straty. Dzisiaj struktura firmy zapewnia osiąganie stabilnych zysków. Koszty zostały sprowadzone do minimum i są one stale kontrolowane.

Obecnie Spółka ma zakontraktowanych szereg projektów, których realizacja zapewnia nas o tym, że osiągniemy szacowane wyniki, które zaprezentowaliśmy w nowej strategii.

Internauta: Czy tempo rozwoju sieci franczyzowej jest Pana zdaniem zadawalające? Czy franczyza ma stanowić główny sposób rozwoju kanałów sprzedaży?

Mirosław Stanisławski: Jak już informowaliśmy rynek w IV kwartale 2010 roku Spółka musiała zweryfikować wstępne założenia i tempo rozwoju sieci franczyzowej. W tej chwili franczyza stanie się dla nas jednym z trzech kanałów dystrybucji naszych usług. Do pozostałych kanałów dystrybucji zaliczyć należy Grupę Firm Doradczych uczestniczących w projektach, a także biura współpracujące i własny dział sprzedaży, który Spółka w najbliższym czasie zamierza rozwijać.

Internauta: Kiedy zostanie stworzona planowana baza firm i inwestorów? Jakie będzie jej znaczenie dla dalszego rozwoju spółki?

Mirosław Stanisławski: Obecnie Spółka jest na etapie tworzenia takiej bazy. Posiadamy już pierwszych inwestorów i firmy zainteresowane rynkiem kapitałowym. Mamy ciekawe podmioty, które nadają się do wprowadzenia ich na rynek NewConnect i będziemy dążyć do tego, aby wkrótce zadebiutowały. Podkreślamy, że są to nasi klienci. Do tej pory Spółka przekazywała swoich klientów do obsługi doradczej innym podmiotom, które były odpowiedzialne za większość usług doradczych niezbędnych w procesie wprowadzania na rynek NewConnect. W tej chwili Spółka dąży do tego, aby większość z tych usług wykonywać samodzielnie. Nie ukrywamy, że to będzie przynosić Spółce największe korzyści finansowe.

Internauta: Jak zamierzacie Państwo doprowadzić do wzrostu wartości spółki zakładanego w strategii rozwoju?

Mirosław Stanisławski: Po pierwsze wiemy, że musimy przekonać rynek o realności naszych prognoz, co pozwoliłoby  nam usatysfakcjonować naszych dotychczasowych akcjonariuszy. Po drugie, usatysfakcjonowanie naszych akcjonariuszy jest ściśle powiązane z osiąganymi przez nas wynikami finansowymi, które będziemy prezentować w raportach okresowych.  Jesteśmy zdeterminowani najedli chodzi o  osiąganie wysokich zysków. Chcemy tego dokonać  poprzez utrzymanie stałej dynamiki wzrostu przychodów. Wierzymy, że uda nam się to zrealizować i  wkrótce zaprezentujemy to w kolejnym raporcie kwartalnym.

Internauta: Czy mają Państwo zamiar pozyskać w najbliższym czasie partnera biznesowego? Jaki charakter będzie miało to partnerstwo?

Mirosław Stanisławski: Spółka liczy na udział partnera z bogatym doświadczeniem i pozycją na rynku, który uzupełni niektóre z obszarów działalności Spółki. Jednak najpierw Spółka zamierza udowodnić własnymi siłami i działaniem wartość, jaką niesie jej działalność tak, aby nowy Partner biznesowy, traktował nas  jako równego sobie partnera. Jeśli chodzi o charakter tego partnerstwa, to należy zaznaczyć, że do końca tego roku nie przewidujemy, aby wszedł on kapitałowo w Spółkę. Dopiero po jakimś czasie współpracy będziemy dążyć do wypracowania modelu partnerstwa, który będzie zadowalający dla obu stron, w tym docelowo dla  akcjonariuszy naszej Spółki.

Internauta: Czy pozyskanie nowego inwestora może wpłynąć na zmianę ogłoszonej strategii spółki?

Mirosław Stanisławski: Jeśli chodzi o najbliższe miesiące, nic nie zapowiada, by strategia miała ulec zmianie. Jeśli chodzi o przyszłość, nie wykluczamy zmian, choć podkreślamy, że będziemy chcieli mieć na te ewentualne zmiany duży wpływ.

Internauta: Jakie są rokowania spółki w razie gdyby nie udało się pozyskać inwestora strategicznego? Mirosław Stanisławski: W naszej nowej strategii założyliśmy dwie opcje rozwoju Spółki – organiczną, bez udziału inwestora i drugą – przy jego udziale. Zatem Spółka bierze pod uwagę taką ewentualność, dlatego przedstawione przez nas w nowej strategii szacunkowe przychody i zyski zakładają dwie opcje rozwoju – przy udziale inwestora strategicznego i bez niego.  .

Internauta: Czy planujecie Państwo w najbliższych latach kolejną emisję akcji?

Mirosław Stanisławski: Spółka przewiduje kolejne emisje akcji tylko i wyłącznie w momencie realizacji potencjalnych projektów przejęcia, bądź wejścia udziałowego Spółki do innych firm.

Internauta: Jak wygląda obecnie struktura zysku Blue Tax Group? Jaka część Państwa działalności jest obecnie najbardziej dochodowa? Czy przewidujecie Państwo zmiany w zakresie struktury zysku w najbliższych latach?

Mirosław Stanisławski: Jeśli chodzi o dochody Spółki, to na chwilę obecną prym wiedzie Dział Prawny i Dział Funduszy Unijnych. Te działy cieszą się największą rentownością usług. W przyszłości upatrujemy wielką szansę rozwoju w Dziale Kapitałowym i przychody tego działu mogą stanowić w Spółce lwią część dochodów. Nie możemy zapominać również o działach finansowym i księgowym, które charakteryzują się stabilnością świadczonych usług. Działy te nie są aż tak rentowne, jak te wspomniane powyżej, ale zapewniają Spółce  stałe przychody.

Internauta Jakie są aspiracje Blue Tax Group w perspektywie 3, 5 i 10 lat?

Mirosław Stanisławski: Jeśli chodzi o nasze aspiracje na najbliższe 3 lata, to zostały one zdefiniowane w opublikowanej przez nas nowej strategii.  W ciągu 5 lat chcielibyśmy osiągnąć pozycję i kapitalizację umożliwiającą przejście naszej Spółki na rynek regulowany GPW w Warszawie. Chcielibyśmy także sukcesywnie budować wizerunek firmy, która – mamy nadzieję, że już za 5 lat będzie rozpoznawalna na rynku jeśli chodzi o najodleglejszą perspektywę 10 lat, mamy nadzieję, że czas zadziała na naszą korzyść i zarówno my, jak i Ci, którzy nam kibicują, będą mile zaskoczeni.

źródło/autor: IPO.pl