Przejdź do treści

Wyzwania mobilnego IT – wyniki badania 300 dyrektorów IT

Riverbed Technology, firma specjalizująca się w poprawianiu wydajności infrastruktury IT, ogłosiła wyniki badania przeprowadzonego wśród 300 dyrektorów IT (CIO) w europejskich firmach. Dane pokazują, że piony IT borykają się z licznymi problemami, aby zapewnić wsparcie rosnącej liczbie pracowników zdalnych.

W ankiecie przeprowadzonej przez firmę badawczą Vanson Bourne na zlecenie Riverbed zapytano dyrektorów IT o ich doświadczenia we współpracy z pracownikami zdalnymi. Jak pokazują wyniki, pracownicy mobilni zmagają się z wieloma problemami związanymi z wykonywaniem codziennych zadań poza siedzibą firmy. Okazało się, że więcej niż jeden pracownik na czterech (27%) napotyka problemy z wydajnością sieci. Natomiast jeden na dziesięciu (11%) przyznaje, że zmaga się z trudnościami z wydajnością aplikacji.

Liczba pracowników mobilnych w europejskich firmach w ostatnich latach znacznie wzrosła. Według badań, najczęściej wymienianymi zaletami takiego trybu pracy są: wyższe morale w firmie (58%) oraz lepsza efektywność pracy (59%). Średnio 32% wszystkich pracowników pracuje zdalnie, a 52% ankietowanych dyrektorów przyznało, że ten odsetek wzrósł w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Odzwierciedlenie powyższej tendencji można zaobserwować we wzroście kosztów wsparcia oraz większej liczbie zgłoszeń na infolinię wsparcia technicznego wykonywanych przez pracowników mobilnych. Prawie połowa respondentów (46%) stwierdziła, że koszty zarządzania kadrą pracującą zdalnie wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, natomiast 32% firm przyznaje, że liczba zgłoszeń telefonicznych w sprawie wsparcia zwiększyła się w ciągu ostatniego roku. W rezultacie, 32% przedsiębiorstw szacuje, że ich działy IT poświęcają obecnie ponad 40% czasu na pomoc pracownikom mobilnym.

“Praca w trybie zdalnym spotyka się z coraz większą akceptacją społeczną, a kadra pracowników mobilnych stopniowo rośnie w całej Europie,” powiedział Wojciech Gołębiowski, General Sales Manager Eastern Europe w Riverbed. “Firmy są świadome korzyści biznesowych, które płyną z przyjęcia elastycznego podejścia do pracy. Nie powinny jednak zapominać, że wiąże się to z dodatkowymi wyzwaniami dla działów IT.”

W celu zapewnienia kadrze pracującej zdalnie produktywności na poziomie pracowników stacjonarnych, rozwiązania technologiczne z których korzystają muszą przypominać te stosowane w centrali. Firmy powinny zadbać, aby technologia wspierająca pracowników mobilnych zapewniała szybkie i sprawne działanie systemu, sieci oraz aplikacji. W przeciwnym wypadku, działy IT nie będą w stanie udzielić podstawowego wsparcia technicznego rosnącej liczbie pracowników mobilnych, co w efekcie może doprowadzić do wzrostu kosztów zamiast ich zmniejszenia.

Proces dostosowania infrastruktury do nowoczesnego modelu pracy wymaga od organizacji dużej elastyczności. Priorytetem staje się centralizacja danych w celu redukcji kosztów utrzymania infrastruktury IT. Do rozwiązania pozostają jednak takie problemy jak: odległość, niekompatybilne połączenia, wysoka latencja oraz niska wydajność aplikacji, które mają znaczący wpływ na produktywność wysoko opłacanych pracowników umysłowych, pracujących w trybie zdalnym. Wraz z centralizacją, organizacje wdrażają nowe technologie takie jak wirtualizacja desktopów, a także korzystają z nowoczesnych platform Apple Mac, które jednak sprawiać mogą  trudności z zapewnieniem spójnego standardu pracy pracownikom mobilnym. Rozwiązanie Steelhead® Mobile oferuje firmom rozszerzoną optymalizację wydajności, a tym samym umożliwia rozwiązanie problemów z nowoczesną infrastrukturą prowadząc w rezultacie do zwiększenia produktywności pracowników.

Dodatkowo, Steelhead Mobile Controller (SMC) pozwala na korzystanie z gotowych rozwiązań optymalizujących wdrożenie, zarządzanie, monitorowanie i rejestrację licencji Steelhead Mobile na całym świecie.