Przejdź do treści

Wideokonferencje wprowadzają sądownictwo w XXI wiek

Zastosowanie systemów wideokonferencyjnych przyspieszy rozstrzyganie spraw, jak również zwiększy bezpieczeństwo i uczyni system sprawiedliwości bardziej przyjaznym obywatelom.

Polycom, światowy lider wideokonferencji i ujednoliconej komunikacji zrealizował ostatnio duży projekt polegający na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu widoekonferencyjnego w sądownictwie w Słowenii.

Na dzień dzisiejszy uczestnicy postępowań sądowych mają do dyspozycji systemy do wideokonferencji wysokiej rozdzielczości (HD) zainstalowane w 11 salach w sądach rejonowych na terenie całego kraju oraz taką samą ilość w więziennych ośrodkach pracy socjalnej. Jeden z posterunków policji został również wyposażony w taki system. Wszystkie lokalizacje posiadają urządzenia firmy Polycom HDX 8000 zapewniające bardzo rzeczywisty obraz uczestników, co umożliwia wyjątkowo efektywną współpracę na duże odległości. Doskonale zaprojektowane środowisko oferuje również doskonałą jakość dźwięku, obraz w jakości full 1080p oraz współdzielenie treści HD na monitorach. Cały przekaz chroniony jest za pomocą technologii Lost Packet Recovery™ , która zapewnia stałej, wysokiej jakości obraz podczas pracy w sieciach IP, bez względu na jej przepustowość. Pozostałe sądy czy też centra penitencjarne mają dostęp do trzech urządzeń mobilnych pozwalających w każdym z nich zorganizować wideokonferencję w bardzo krótkim czasie.

Aby umożliwić skuteczną komunikację wszystkich uczestników, środowisko wideokonferencji zostało wyposażone w wielopunktowy serwer Polycom RMX 2000 z interfejsem PRI do podłączenia systemów. Wszystkie postępowania sądowe mogą być nagrywane za pomocą Polycom RSS 4000 (serwera nagrywania i odtwarzania), a uzyskane nagrania są bezpiecznie przechowywane zgodnie z wymogami prawa. Zarządzanie wszystkimi komponentami jest możliwe dzięki urządzeniu Polycom CMA 4000 zapewniającemu jednolite zarządzanie.

„Wideokonferencje są niezwykle przydatne w bardzo wielu sprawach, gdy mówimy o procedurach sądowych”, mówi Aleš Zalar, Minister Sprawiedliwości w Słowenii. „Stosuje się je w wielu przypadkach m.in. gdy sprawa toczy w odległych od siebie miejscach lub w kilku lokalizacjach. Wideokonferencja znacznie ułatwi procedury, w których ważna jest ochrona świadków, zwłaszcza dzieci będących ofiarami przemocy lub pedofilii, a także świadków anonimowych” wyjaśnia Minister Zalar.

W przypadku dzieci uczestniczących w postępowaniu sądowym, wideokonferencje wyeliminują wiele stresujących sytuacji, gdyż fizycznie dziecko nie będzie musiało przyjeżdżać do sądu i nie będzie siedzieć na sali rozpraw przez co nie będzie narażone na bezpośredni kontakt z sędziami, procedurami, a przede wszystkim kryminalistami. Ponadto, dzięki temu, że użytkownicy wyposażeni są w ekrany i kamery, sprzęt może także służyć innym celom postępowania sądowego, na przykład przedstawianiu obrazów czy dowodów dźwiękowych.

Wideokonferencje nie są nowym zjawiskiem w słoweńskim sądownictwie, jednak do tej pory zwykle wykorzystywane były w procedurach transgranicznych. Obecnie znajdą także zastosowanie w postępowaniach cywilnych. Barierą do szerszego rozwoju wideokonferencji była wysoka cena wynajmu sprzętu i sam koszt połączeń.

Wartość całego projektu wyniosła 880 tysięcy Euro, przy czym 85% tej kwoty pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałą część pokryło państwo. W cenę wliczony został też miesięczny czynsz całego systemu (9900 euro), a także konserwacja i doradztwo do roku ​​2015 r., kiedy to Słowenia nabędzie sprzęt w stałe posiadanie za symboliczne 1 euro za każdą część, powiedział minister sprawiedliwości. Jedną z największych korzyści dla postępowań sądowych będzie fakt, że nareszcie koszty wideokonferencji nie będą przyczyną odmowy ich powszechniejszego stosowania.

Mniejsze ryzyko transportu niebezpiecznych więźniów

Sprawy dotyczące małoletnich, jak również więźniów niebezpiecznych stanowią ogromne obciążenia zarówno dla bezpieczeństwa, jak również z punktu widzenia kosztów ochrony. Pomimo zaangażowania funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości oraz, w razie potrzeby, regularnej policji stanowić mogą zagrożenie dla bezpieczeństwa otoczenia oraz zwiększać możliwości ucieczki. Wideokonferencje w bardzo skuteczny sposób pozwolą uniknąć takich sytuacji.

Europejskie wysiłki na rzecz przyjaznego wymiaru sprawiedliwości

Za wcześnie mówić o tym, jak często słoweńscy sędziowie i prokuratorzy korzystać będą z nowych systemów wideokonferencji ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma jeszcze danych na ten temat. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wytyczne, które mają na celu ułatwienie tej decyzji. Krótkoterminowe efekty projektu będą stosunkowo szybko widoczne chociażby ze względu na oczekiwane oszczędności kosztów podróży i zatrudnienia pracowników zajmujących się fizycznie i technicznie zabezpieczeniem więźniów i świadków. Spodziewać się można także, iż skróci się czas trwania spraw, szczególnie tych transgranicznych, ponieważ wideokonferencje można zastosować niemalże natychmiast.

Systematyczne wprowadzanie systemów wideokonferencyjnych jest na poziomie europejskim i jednym z wielu projektów realizowanych przez państwa członkowskie w latach 2009 a 2013. Spodziewać się należy, że znacznie ułatwi współpracę sądową państw członkowskich, a systemy sprawiedliwości będą bardziej wydajne i przyjazne dla obywateli Europy.