UNIQA DOM Plus POMOC z Europ Assistance Polska

Firma Europ Assistance Polska rozpoczęła obsługę klientów UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. w ramach programu UNIQA DOM Plus POMOC. Beneficjenci programu otrzymują pomoc wielu specjalistów, w tym hydraulika, czy ślusarza, a także mogą korzystać z całodobowej infolinii remontowo-budowlanej.

Oferta dotyczy ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych wraz z posiadanymi ruchomościami domowymi, także w czasie przeprowadzki. Pakiet ubezpieczeń proponowany jest w trzech wariantach: BASIS, KOMFORT i EUROPA.

Ubezpieczenie w wariancie podstawowym BASIS obejmuje zdarzenia losowe: huragan, powódź, grad, upadek drzew, chroni także w razie wystąpienia pożaru. Wariant KOMFORT obejmuje dodatkowy zakres ochrony w razie zalania mieszkania, stłuczenia szyby lub pękania wewnętrznych części budynku na skutek wystąpienia dużych mrozów. Pakiet ten dodatkowo rozszerza ochronę ubezpieczeniową w przypadku kradzieży z włamaniem i rabunku ruchomości domowych, czy aktu wandalizmu. Wariant EUROPA poszerza ochronę ubezpieczeniową o zniszczenia związane z trzęsieniem ziemi, lawiną, osuwaniem się ziemi i jej zapadaniem.

W zależności od wybranego wariantu programu UNIQA DOM Plus POMOC klientowi przysługuje odpowiedni zakres usług assistance, który wiąże się z pokryciem przez ubezpieczyciela wszelkich kosztów przeprowadzonej akcji ratowniczej, jak i interwencji specjalisty np. ślusarza, hydraulika, czy technika. Klient w razie wystąpienia szkody może również liczyć na organizację oraz pokrycie kosztów transportu oraz zakwaterowania w hotelu. Assistance obejmuje również przewóz, przechowanie i dozór posiadanego mienia, a także naprawę zepsutego sprzętu RTV i AGD, czy komputera.

Po opłaceniu dodatkowej składki klientowi przysługuje także nieodpłatna pomoc medyczna, obejmująca zdarzenia mające miejsce na terytorium RP. Korzystający z takiego ubezpieczenia może liczyć na organizację i pokrycie kosztu wizyty lekarza, czy pielęgniarki, transportu medycznego do i z placówki medycznej, a także dostawy leków. Assistance obejmuje również opiekę nad dziećmi, osobami niesamodzielnymi i zwierzętami, a także zapewnienie pomocy w organizacji nauki dla chorych dzieci.

Beneficjenci programu UNIQA DOM Plus POMOC mogą dodatkowo korzystać z całodobowej infolinii remontowo-budowlanej prowadzonej przez konsultantów Europ Assistance Polska, którzy przekażą informacje na temat bazy usługodawców, lokalizacji sklepów z materiałami budowlanymi, procedur postępowania w przypadku kradzieży kart płatniczych, telefonu, czy ważnych dokumentów. Dodatkowo program gwarantuje nielimitowany dostęp do infolinii medycznej i infolinii concierge.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu