TelePolska przystąpiła do inicjatywy ONZ

Ideą programu The Global Compact jest podnoszenie standardów życia i pracy na całym świecie. Częścią strategii firmy TelePolska, działającej w branży telekomunikacyjnej, jest angażowanie się w projekty prospołeczne.

Zaangażowanie się w program Global Compact jest dla nas kolejnym krokiem w kierunku rozwoju naszego przedsiębiorstwa – mówi Agnieszka Kamińska Trade Marketing Manager w spółce TelePolska – Firma TelePolska angażuje się w różne społeczne przedsięwzięcia, a ten program jest zgodny z filozofią działania naszej firmy. Uczestnictwo w nim jest kolejnym krokiem w promowaniu biznesu przyjaznego społeczeństwu na terenie naszego kraju.

Przystąpienie do prestiżowego programu Global Compact Network jest jednoznaczne z uszanowaniem kluczowych dokumentów z zakresu działalności ONZ oraz postulatów przedstawionych przez Kofi Annana, Sekretarza Generalnego ONZ. Zaapelował on do przedstawicieli biznesu na całym świecie, by stosowali się w każdej sferze swej działalności do fundamentalnych reguł z zakresu praw człowieka, standardów pracy oraz ochrony środowiska naturalnego. Firmy i instytucje zrzeszone w programie GCN, zobowiązały się również przeciwdziałać korupcji i wszelkim przejawom nieuczciwej konkurencji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu