Przejdź do treści

Polskie Ambasady Kibiców docenione w Kopenhadze

Joanna Łaska ze Stowarzyszenia Kibiców „Wielki Śląsk” została pierwszym pochodzącym z Polski członkiem zarządu europejskiej federacji kibiców Football Supporters Europe (FSE) na dorocznym kongresie tej organizacji. O jej wyborze w dużej mierze przesądziło zaangażowanie w realizację projektu Ambasad Kibiców, koordynowanego przez spółkę PL.2012, które będą działać podczas EURO 2012.

Ambasady Kibiców – to miejsca, w których fani piłki nożnej, którzy wezmą udział w EURO 2012 będą mogli uzyskać wszelkie potrzebne informacje od odpowiednio przeszkolonych przedstawicieli własnego środowiska. Ambasady będą działać ulicach wszystkich Miast Gospodarzy.

– Z doświadczeń organizatorów innych dużych imprez sportowych wynika, że kibice są bardziej ufni wobec informacji przekazywanych przez ich własne środowisko. Ambasady są wyjściem naprzeciw takim oczekiwaniom, a także formą włączenia kibiców w proces organizacji i obsługi Turnieju – mówi Dariusz Łapiński, koordynator projektu współpracy z kibicami w spółce PL.2012. – Idea uruchomienia ambasad zawiera w sobie ważny element społecznej aktywizacji, wpisany w przygotowania do EURO 2012. Projekt Ambasad Kibiców jest też integralną częścią Programu Bezpieczeństwa EURO 2012.

Podczas EURO 2012 w każdym z miast gospodarzy działać będzie jedna ambasada stacjonarna i dwie mobilne – prowadzone przez kibiców z krajów uczestniczących w Turnieju i przemieszczające się z miasta do miasta w ślad za swą drużyną. W każdej ze stacjonarnych ambasad na 3 zmiany pracować będzie 20 kibiców – wolontariuszy wywodzących się z lokalnego środowiska fanów piłki. 5 z nich będzie ekspertami, którzy przejdą cykl specjalistycznych szkoleń. Tak więc jeśli w jednym z meczów w Warszawie spotkają się drużyny Niemiec i Szwecji – kibice tych drużyn w mobilnych ambasadach będą mieli zapewnioną pomoc swoich rodaków, a oprócz tego będą mogli zasięgnąć pomocy w ambasadzie stacjonarnej, prowadzonej przez Polaków.

– Każdy z kibiców, który pojawi się w ambasadzie otrzyma wszechstronną pomoc – od informacji, jak najszybciej będzie mógł się dostać na stadion – po informacje, co powinien zrobić w sytuacji, gdy zgubił dokumenty lub gdzie może uzyskać pomoc lekarza – mówi Dariusz Łapiński. – Każda z ambasad będzie miała zapewnioną łączność zarówno z centrum zarządzania na szczeblu miejskim jak również ze sztabem dowodzenia na stadionie.

Podstawowym narzędziem pracy ambasad będą przewodniki kibiców w językach narodowych krajów uczestniczących w turnieju, które będą tam rozdawane. Informacyjną funkcję ambasad uzupełniać będzie specjalna, wielojęzyczna aktualizowana na bieżąco strona internetowa www.fansembassy.org. Znajdą się tam wszelkie istotne informacje dotyczące Miast Gospodarzy i aktualności – np. dotyczące planowanych imprez awarii lokalnej linii tramwajowej. Do dyspozycji kibiców będzie także telefon, pod którym kibice będą mogli uzyskać informacje przez 24 godziny na dobę.

Podczas poprzednich Mistrzostw w 2008 roku stronę internetowa dla kibiców odwiedziło 1,6 miliona osób, według prognoz podczas EURO 2012 odwiedzi ją przeszło 3 miliony osób.

– Nasz projekt realizujemy we współpracy z europejską federacją kibiców FSE (Football Supporters Europe) będącą oficjalnym partnerem UEFA, samorządami Miast Gospodarzy oraz Stowarzyszeniami Kibiców i innymi organizacjami pozarządowymi. W tym samym kształcie i z zachowaniem tych samych standardów projekt wdrażany jest na Ukrainie – mówi Dariusz Łapiński.

Koszty mobilnych („międzynarodowych”) Ambasad Kibiców poniesie UEFA, koszty stacjonarnych – Miasta Gospodarze. Wykonawcami projektu będą zrzeszone w federacji FSE europejskie organizacje kibicowskie oraz polskie Stowarzyszenia Kibiców (starannie wyselekcjonowane pod kątem przestrzegania prawa) przy wsparciu Miast Gospodarzy.

Projekt uruchomienia Ambasad Kibiców w jest już mocno zaawansowany – przeprowadzono cykl warsztatów organizacyjnych dla wybranych Stowarzyszeń Kibiców, w tym międzynarodowe warsztaty dla kibiców z Gdańska, Warszawy i Wrocławia. Wzięli w nich udział również kibice niemieccy, którzy uczestniczyli w projekcie Ambasad Kibiców podczas Mistrzostw Świata w 2006 roku.

Działa już sieć stacjonarnych ośrodków współpracy z kibicami – miejsc spotkań kibiców prowadzonych przez dwie wykwalifikowane osoby. W ten sposób powstała infrastruktura społeczna konieczna do zrealizowania projektu Ambasad Kibiców w 2012 r. Ośrodki te funkcjonują pod nazwą „Kibice Razem” i nie zakończą swej pracy po EURO 2012, lecz będą częścią poturniejowego dziedzictwa Polski – forum dialogu ze środowiskiem kibiców w Polsce. Ośrodki „Kibice Razem” w Gdańsku i Wrocławiu rozpoczęły swą pracę już w 2010 r., w kwietniu tego roku do projektu dołączyli kibice Arki Gdynia, a warszawski ośrodek zostanie powołany do życia w lipcu 2011 r. Działa też strona internetowa projektu: www.kibice-razem.pl.

Rekrutacja 15 wolontariuszy ze środowiska kibiców w każdym Mieście Gospodarzu zakończy się we wrześniu br. Po losowaniu grup turnieju finałowego w grudniu br. odbędzie się cyklu wizyt roboczych przedstawicieli FSE w Miastach Gospodarzach, podczas których zostaną dokonane ustalenia logistyczne -lokalizacja Ambasad Kibiców, ich wyposażenie i oznakowanie.

FSE to demokratyczna organizacja zrzeszająca ponad 3 mln kibiców z 37 krajów – oficjalny partner UEFA, Rady Europy oraz instytucji Unii Europejskiej. Po raz pierwszy w skład jej władz statutowych weszła osoba reprezentująca polskie środowisko kibicowskie. Wybór Joanny Łaskiej do zarządu miał miejsce podczas dorocznego kongresu tej organizacji, który odbył się w ubiegły weekend w Kopenhadze.