Przejdź do treści

Fundusze unijne pomogą firmom pozyskać inwestorów

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, poszukujące kapitału na rozwój, mogą uzyskać dofinansowanie kosztów emisji akcji lub debiutu na rynku NewConnect lub Rynku Głównym GPW. Wraz z poprawą koniunktury gospodarczej i coraz lepszymi wskaźnikami GPW wyraźnie rośnie zainteresowanie tą formą dofinansowania. Wnioski o taką pomoc można składać do 30 grudnia br., należy się jednak spieszyć, ponieważ nabór może zostać zamknięty wcześniej, jeżeli wartość dotacji, o którą wnioskują beneficjenci przekroczy 130% dostępnego budżetu – oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte.

Dotacja w ramach poddziałania 3.3.2 POIG pozwala na dofinansowanie 50% kosztów sporządzenia dokumentacji oraz usług doradczych w zakresie pozyskania przez MŚP inwestorów giełdowych lub pozagiełdowych. Może ona pokryć np. koszty opracowania niezbędnych analiz finansowych, dokumentów informacyjnych, due dilligence, prospektu emisyjnego, sporządzenia wyceny, usług prawnych. „Podstawowym celem programu w Polsce jest wzmocnienie potencjału innowacyjnego małych i średnich firm. Innowacja rozumiana jest jako wprowadzanie zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych w dotychczasowej działalności firmy, np. poprzez wdrożenie nowoczesnych w skali firmy rozwiązań IT” – mówi Magdalena Burnat-Mikosz, Partner Deloitte w zespole R&D and Government Incentives Deloitte.

Jednorazowo przedsiębiorstwo może zostać wsparte kwotą nie większą niż 2 mln Euro. Do wykorzystania jest pula 20 mln zł. Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem – od lutego złożono wnioski na ponad 16 mln zł – przyjmowanie zgłoszeń może zakończyć się wcześniej, po przekroczeniu 130% kwoty przewidzianej na dotacje w konkursie.

„Doświadczenie wskazuje, że podmioty wchodzące na rynek NewConnect bądź rynek podstawowy GPW, chętnie korzystają z tego narzędzia, szukając środków na realizację planów rozwojowych. Od początku funkcjonowania programu w roku 2008, podpisano ponad 100 umów na łączną kwotę wsparcia ponad 16 mln zł. Działanie 3.3.2. PO IG wpisuje się w naturalne decyzje biznesowe, dając firmie środki na przygotowanie niezbędnej do debiutu dokumentacji. Dodatkowo oferuje wsparcie dla firm, które szukają inwestorów pozagiełdowych, jak m.in. fundusze Private Equity czy Venture Capital” – dodaje Magdalena Burnat-Mikosz.

Wiele przedsiębiorstw przesunęło swoje plany inwestycyjne na lata 2011-2012, stąd oczekiwać można dużego zainteresowania konkursem i wcześniejszego wyczerpania środków. Jest to o tyle istotne, że wciąż nie ma pewności, czy w przyszłym roku kolejny konkurs 3.3.2 POIG się odbędzie. Co prawda budżet przeznaczony na działanie 3.3.2 na lata 2007-2013 nie został jeszcze skonsumowany, jednak ewentualna kolejna pula środków będzie do dyspozycji dopiero w przyszłym roku. Trwający nabór może okazać się zatem ostatnią szansą na dofinansowanie kosztów związanych z debiutem giełdowym lub pozyskaniem inwestorów w tym roku.

źródło/autor: Deloitte