Przejdź do treści

Infovide-Matrix dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Spółka Infovide-Matrix, wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce, wsparła swoim doświadczeniem Urząd Komunikacji Elektronicznej przy realizacji Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD), będącej narzędziem wspierającym ogólnokrajowy System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego opracowywany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zadaniem wdrażanej platformy jest umożliwienie natychmiastowej lokalizacji osoby dzwoniącej po pomoc pod numer alarmowy 112 i inne numery alarmowe, Platforma będzie służyć przekazywaniu służbom odpowiedzialnym za przyjmowanie wywołań alarmowych informacji o adresie zainstalowania w sieci telefonu w przypadku telefonów stacjonarnych, natomiast przy połączeniu z telefonu komórkowego do systemu będą przekazywane współrzędne geograficzne urządzenia końcowego, z którego dokonano połączenie. Dzięki zbudowaniu PLI CBD skróci się czas reakcji służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Dodatkowo, wdrażana platforma umożliwi przyspieszenie procedury związanej z przenoszeniem numerów telefonów przy zmianie operatora.

„W ramach realizowanej umowy świadczyliśmy usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem. W szczególności nasze prace objęły wsparcie przy organizacji zespołu utrzymania systemu PLI CBD w UKE (zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL), jak również wsparcie przy przygotowaniu Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla systemu w oparciu o standard ISO 27001. Opracowaliśmy także ekspertyzy dotyczące dokumentacji analitycznej oraz projektów technicznych dostawcy systemu oraz odpowiadaliśmy za weryfikację działania Systemu PLI CBD podczas testów” – powiedział Tomasz Wieczorkowski, partner odpowiedzialny za sektor administracji publicznej w Infovide-Matrix SA.

Zrealizowany projekt PLI CBD był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Na jego realizację, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, przeznaczono ponad 19 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowiło 85 proc. kwoty całkowitych wydatków.

źródło/autor: Infovide-Matrix