Impuls 5 ponownie wspiera dystrybucję energii

Zakończyło się wdrożenie systemu klasy ERP/MRPII Impuls 5 w Centrozap SA. Kompleksowe oprogramowanie ma wspomóc giełdową spółkę w rozwijaniu działalności na rynku energetycznym.

W tym celu powstał między innymi specjalny interfejs umożliwiający przesyłanie całej gamy dokumentów sprzedaży generowanych w oprogramowaniu bilingowym firmy do rozwiązania dostarczonego przez BPSC SA.

System Impuls 5 wspiera funkcjonowanie firmy w obszarach: finansowo-księgowym i gospodarki materiałowej, środków trwałych, a także dystrybucji.

– Od 2007 roku sukcesywnie wdrażana jest w życie nowa strategia działania Centrozap SA. Zmiana sektora działalności z handlowo-budowlanego na energetyczny zmusiła nas do zmierzenia się z całkowicie nowymi realiami zarówno w sferze operacyjnej Spółki, jak również organizacyjnej – zauważa Barbara Konrad-Dziwisz, Wiceprezes Zarządu Centrozap SA – Dynamiczny rozwój Grupy, zwłaszcza w ostatnim okresie, wymaga dysponowania danymi o bieżącej działalności i wynikach Spółki w czasie rzeczywistym. Stanowią one podstawę do analiz i podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem Centrozapu – dodaje Prezes Kondrat-Dziwisz.

System Impuls 5 umożliwia Spółce szybką rejestrację wszystkich funkcjonujących w firmie dokumentów, które muszą znaleźć odzwierciedlenie m.in. w jej księgach rachunkowych. Wymaga to lepszej organizacji pracy w zakresie rejestracji i obiegu dokumentów tak, aby informacja ta była dostępna praktycznie on-line. Wdrożenie kompleksowego systemu Impuls 5 pomoże Spółce na bieżąco pozyskiwać niezbędne dane i identyfikować ewentualne nieprawidłowości odpowiednio wcześnie. Będzie to możliwe dzięki rozbudowanemu katalogowi różnorodnych gotowych analiz oraz opcji budowania własnych zestawień. Impuls 5 daje firmie możliwość bieżącego monitorowania sytuacji finansowej i majątkowej.

Działalność Centrozapu koncentruje się głównie na sektorze energetycznym. Oferta skierowana jest zarówno do odbiorców hurtowych i końcowych. Rozliczanie i fakturowanie obu grup klientów oraz różnorodność generowanych dokumentów sprzedaży wymagała integracji systemu Impuls 5 z systemem billingowym. Zbudowany w tym celu specjalny interfejs w systemie Impuls 5 pełni rolę komunikatora obu rozwiązań. Faktury za sprzedaż energii elektrycznej, na bieżąco i bez konieczności ręcznego wprowadzania, są rejestrowane w systemie księgowym. Takie rozwiązanie zapewnia bieżące odzwierciedlenie wystawianych faktur w systemie ERP, a co za tym idzie – w księgach rachunkowych Spółki. Dodatkowo specyfika działalności w branży energetycznej wymagała od wdrażanego systemu ERP możliwości ewidencji informacji dotyczących obrotu energią elektryczną, m.in. akcyzy.

– Proces wdrożenia systemu Impuls 5 przebiegał sprawnie i bez zakłóceń. Naszym oczekiwaniem było uruchomienie podstawowych funkcjonalności 1 stycznia 2011 roku. Bez wzorowej współpracy między zespołami wdrożeniowymi Centrozapu i BPSC nie byłoby to możliwe – podkreśla Barbara Konrad-Dziwisz.

Z systemu korzystać będzie 15 użytkowników końcowych.

To kolejne wdrożenie systemu Impuls 5 w sektorze energetycznym. Oprogramowanie BPSC jest już wykorzystywane m. in. w Enion SA, Energia Pro Gigawat, PGE Energia Odnawialna SA czy Zespół Elektrowni Wodnych Rożnów.

Firma Centrozap funkcjonuje na polskim rynku już od 60 lat. W 1999 roku Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2007 roku Centrozap SA realizuje strategię rozwoju w sektorze energetyczno-surowcowym. Aktualnie wiodącym obszarem działalności jest obrót energią elektryczną oraz uzupełniające usługi energetyczne. W celu kompleksowej obsługi swoich klientów w latach 2007 – 2010 Centrozap zbudował Grupę Energetyczną, która oferuje sprzedaż energii elektrycznej instytucjonalnym klientom detalicznym, a także prowadzi handel hurtowy w kraju i państwach Unii Europejskiej.

Centrozap obecny jest także na znanym sobie od dziesięcioleci rynku wschodnim, gdzie od 2007 roku realizuje projekt budowy Centrum Głębokiej Przeróbki Drewna w Republice Komi na terenie Federacji Rosyjskiej. Projekt inwestycyjny w Komi został włączony do rządowego Programu Priorytetowego Projektów Inwestycyjnych w zakresie rozwoju rosyjskiej gospodarki leśnej.

Strategią Centrozapu jest dalszy rozwój, jako dynamicznej Grupy Energetycznej w zakresie obrotu, a także wytwarzania energii oraz handlu surowcami energetycznymi.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu