Przejdź do treści

Emperia – rekordowa dywidenda za 2010 rok

Akcjonariusze Emperia Holding – podczas WZA w dniu 29 czerwca 2011 roku – podjęli decyzję o wypłacie dywidendy za rok 2010 w wysokości 2,63 zł na akcję spółki. Łącznie spółka przeznaczy na ten cel 40% zysku skonsolidowanego netto. Na dywidendę zostanie przeznaczone 39,2 mln złotych. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 25 sierpnia 2011, a jej wypłata nastąpi dnia 9 września 2011.

W 2010 roku Grupa Handlowa Emperia wypracowała 7% wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 5,9 mld zł, przy równoczesnym wzroście EBITDA i zysku netto. EBITDA wzrosła o 16,6% do poziomu 205,8 mln zł, natomiast zysk netto o 42% i osiągnął wartość 98,5 mln zł.

„Emperia corocznie wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom. W poprzednich latach niezwykle dużo inwestowaliśmy w rozwój holdingu i naszych spółek portfelowych, dlatego dywidenda wynosiła 20% zysku netto. Ten rok był dla całej Grupy Emperia niezwykle dobry. Jeszcze nigdy nie byliśmy tak silni. Zarówno część dystrybucyjna, jak i detaliczna są w doskonałej kondycji. Stąd decyzja o zwiększeniu dywidendy do 40%. Pozostałe fundusze będą konsekwentnie inwestowane w działalność Grupy” – powiedział Artur Kawa, prezes zarządu Emperia Holding SA.

Równie dobry dla Grupy Emperia był I kwartał 2011. W tym okresie Grupa Handlowa Emperia osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1,46 mld zł, wyższe o 5% i zysk netto w wysokości 11,27 mln zł, niższy o 9,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Emperia Holding 20 czerwca rozpoczęła procedurę sprzedaży segmentu detalicznego – składającego się z sieci sklepów Stokrotka, Delima, Społem Tychy i Maro Markety – na drodze otwartego procesu aukcyjnego. W opinii zarządu wartość spółek detalicznych kształtuje się na poziomie minimum 900 mln zł.

Do kluczowych kryteriów oceny złożonych przez potencjalnych inwestorów ofert kupna należą:

  • atrakcyjność zaproponowanych warunków w odniesieniu do zaprezentowanych przez nas wycen i oczekiwań Emperii;
  • zapewnienie spółkom detalicznym możliwości synergii oraz dalszego, dynamicznego rozwoju;
  • zapewnienie nowych miejsc pracy oraz stabilnych warunki zatrudnienia.

„Zainteresowanie kupnem naszych supermarketów jest ogromne. Szczególnie silnie odczuwamy je ze strony inwestorów finansowych. Decyzja o wyborze nowego partnera zostanie podjęta, jeśli będzie bardzo atrakcyjna i ekonomicznie uzasadniona. Spodziewamy się zakończyć proces sprzedaży detalu w pierwszym kwartale 2012 roku. Do tego czasu będziemy kontynuować intensywny rozwój segmentu supermarketów” – dodaje Artur Kawa.

Proce aukcyjny dywizji detalicznej jest realizowany według następującego harmonogramu:

1. Rozpoczęcie procesu sprzedaży 20 czerwca 2011

2. Złożenie niewiążących ofert nabycia wraz z proponowaną ceną koniec sierpnia 2011

3. Przeprowadzenie badania stanu prawnego i finansowego spółek detalicznych przez potencjalnych nabywców dopuszczonych do procesu sprzedaży wrzesień-październik 2011

4. Złożenie przez potencjalnych nabywców dopuszczonych do procesu sprzedaży wiążących ofert ostatecznych nabycia spółek detalicznych wraz z podaniem oferowanej ceny nabycia koniec października 2011

5. Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży spółek detalicznych koniec grudnia 2011

6. Zamknięcie transakcji sprzedaży spółek detalicznych koniec marca 2012

Dywizja detaliczna Grupy Emperia – w której skład wchodzą sieci sklepów: Stokrotka, Delima, Społem Tychy i Maro Markety – liczy obecnie 235 sklepów. Pomimo rozpoczęcia procesu sprzedaży, spółka nieustannie poszukuje lokalizacji dla nowych placówek i prowadzi rozmowy z sieciami zainteresowanymi dołączeniem do Grupy.