Agencja Think Kong poprowadzi kampanię internetową promującą dialog społeczny

Agencja interaktywna Think Kong przygotowuje na zlecenie NSZZ „Solidarność” kampanię on-line, której celem jest promocja dialogu między pracodawcami, a pracownikami w firmach sektora handlu i ochrony. Elementami planowanych działań są m.in. stworzenie platformy społecznościowej dla pracowników obu grup, realizacja działań w social media, przygotowanie i emisja reklam. Elementy kampanii będą realizowane w ramach projektu „Wsparcie dialogu społecznego w firmach ochrony oraz sieciach super- i hipermarketów” realizowanego przez NSZZ „Solidarność” i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Za koordynację projektu z ramienia agencji interaktywnej Think Kong odpowiedzialny jest zespół kierowany przez Martę Odrzywolską. Za kreacje odpowiedzialna jest Iwona Piechocka, art director agencji.

NSZZ Solidarność (www.solidarnosc.org.pl) to największy związek zawodowy w Polsce, zrzeszający ponad 700 tysięcy pracowników różnych branż w całym kraju. NSZZ „Solidarność” został powołany w Polsce w wyniku protestu robotniczego i utworzony w sierpniu 1980 r. w Gdańsku. Opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej „Solidarność” prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.

Think Kong (www.thinkkong.pl) to agencja interaktywna, której obszarem specjalizacji są działania marketingowe on-line, w szczególności kampanie oparte na wykorzystaniu serwisów społecznościowych, strategiczne wsparcie komunikacji marek w Internecie. Firma działa w ramach grupy skupiającej m.in. On Board Public Relations (www.onboard.pl) i agencję reklamową San Markos (www.sanmarkos.pl).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu