Przejdź do treści

Vision Group dla Fit For Work

Agencja Vision Group w czerwcu 2011 r. rozpoczęła obsługę public relations polskiej edycji projektu „FIT FOR WORK”, który został objęty Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Tegoroczna edycja projektu jest realizowana po raz pierwszy w Polsce, we współpracy pomiędzy Fit for Work Europe Coalition i Stowarzyszeniem CEESTAHC.

Projekt jest kontynuacją rozpoczętej w 2007 r. inicjatywy badawczej The Work Foundation w zakresie długofalowego monitorowania wpływu chorób o podłożu mięśniowo-szkieletowym na stan obciążeń budżetu poszczególnych państw Unii Europejskiej, jak i krajów spoza jej obszaru. W ramach polskiej edycji zostanie m.in. opracowany raport, dotyczący implikacji gospodarczych, społecznych i zdrowotnych skutków zachorowalności na choroby o podłożu mięśniowo-szkieletowym w Polsce, na tle innych krajów Unii Europejskiej oraz uroczysta prezentacja wyników raportu, podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, w dniach 7-9 września 2011 r.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Do obsługi projektu dedykowany jest czteroosobowy zespół Agencji.