Przejdź do treści

Publikacja Merrill Lynch i Capgemini Global Wealth Management

15 edycja corocznego raportu o zamożności – Zamożność i liczba ludzi najbogatszych (HNWI) na całym świecie przekracza poziom sprzed kryzysu niemal w każdym regionie.

Zamożność i liczba ludzi najbogatszych w regionie Azji i-Pacyfiku po raz pierwszy jest większa niż w Europie –lepiej jest tylko w Ameryce Północnej.

Liczba najbogatszych ludzi świata (HNWI) jak i ich bogactwo wzrosło w 2010 r. przekraczając poziom sprzed kryzysu w 2007 w niemal każdym regionie, jak wynika z 15tego World Wealth Report, opublikowanego przez Merrill Lynch Global Wealth Management i Capgemini. Liczba i wzrost zamożności najbogatszych ludzi świata osiągnęły stabilny poziom w 2010, populacja najbogatszych wzrosła o 8,3% do 10,9 mln, a ich majątek wzrósł o 9,7% osiągając poziom 42,7 bilionów dolarów (w porównaniu z 17,1% i 18,9% w 2009). Światowa populacja ludzi ultra bogatych2 wzrosła o 10,2% w 2010, a ich majątek o 11,5%.

„W ciągu ostatnich kilku lat były widoczne wahania zamożności i liczby najbogatszych ludzi”, powiedział John Thiel, szef Grupy U.S. „Wealth Management and the Private Banking & Investment”, Merrill Lynch Global Wealth Management. „W 2010 roku widzieliśmy spowolnienie tempa wzrostu w porównaniu z notowanym w 2009 roku, gdy wzrost był dwucyfrowy, kiedy wiele rynków szybko odrabiało znaczne straty związane z kryzysem.”

Światowa populacja ludzi najbogatszych pozostaje silnie skoncentrowana w USA, Japonii i Niemczech, stanowiąc razem 53,0%. Największa grupa najbogatszych ludzi nadal zamieszkuje w USA: 3,1 miliona osób, co stanowi 28,6% ogólnej populacji najbogatszych ludzi na świecie.

„Podczas gdy ponad połowa światowej populacji ludzi najbogatszych nadal mieszka w trzech krajach, koncentracja bogatych ulega fragmentacji bardzo powoli” powiedział Jean Lassignardie, Globalny Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Capgemini Global Financial Services. „Koncentracja ludzi najbogatszych będzie spadać, jeżeli ich liczba w krajach rozwijających się będzie nadal zwiększała się szybciej niż w krajach rozwiniętych”.

Azja-Pacyfik po raz pierwszy wyprzedza Europę zarówno w liczbie najbogatszych jak i posiadanym przez nich majątku.

Region Azja-Pacyfik osiągnął największe tempo wzrostu ludzi najbogatszych w 2010 roku, zamożność mieszkańców tego regionu już w 2009 r. wyprzedziła Europę, Azja-Pacyfik przewyższyła obecnie Europę pod względem liczby najbogatszych mieszkańców, rosnąc o 9,7% do 3,3 miliona, podczas, gdy w Europie liczba ta wzrosła o 6,3% do 3,1 mln. Majątek najbogatszych z regionu Azja-Pacyfik wzrósł o 12,1% do 10,8 bilionów dolarów amerykańskich, podczas gdy majątek najbogatszych Europejczyków wzrósł o 7,2% osiągając 10,2 biliona dolarów w 2010. Azja-Pacyfik jest drugim co do wielkości regionem pod względem zarówno zamożności, jak i liczby ludzi zamożnych, mniejszym jedynie od Ameryki Północnej.

Warto również zaznaczyć, że najbogatsi mieszkańcy Indii stanowili w 2010 roku dwunastą największą populację.

Najbogatsi zaakceptowali adekwatne ryzyko w poszukiwaniu większych zwrotów w 2010 roku.

W warunkach stosunkowo stabilnej, ale nierównej poprawy, akcje i rynki towarowe, a także nieruchomości (szczególnie w regionie Azja-Pacyfik) przyniosły zadowalające zwroty w 2010 r. Pod koniec 2010 r. ludzie najbogatsi posiadali 33% wszystkich inwestycji w akcje, w porównaniu z 29% rok wcześniej. Lokaty gotówkowe i depozyty spadły do 14% w 2010 r. z 17% w 2009 r. Spadł również do 29% z 31% udział w inwestycjach o stałym dochodzie. Wśród inwestycji alternatywnych dużym zainteresowaniem cieszyły się towary. Inwestycje w towary stanowiły 22% wszystkich inwestycji alternatywnych w 2010 roku w porównaniu z 16% w 2009 roku.

Najbogatsi ludzie w regionie Azja-Pacyfik, z wyłączeniem Japonii, także uzyskiwali zwroty z inwestycji w nieruchomości, które stanowiły 31% ich łącznego portfela na koniec 2010 r., w porównaniu z 28% rok wcześniej i znacznie powyżej 19% średniej globalnej.

Ponadto możliwości uzyskania profitów zapewniały inwestycje na rynkach wschodzących. W ciągu pierwszych 11 miesięcy inwestorzy na rynkach wschodzących kupowali rekordowe ilości akcji oraz funduszy, sprzedając je przed końcem roku w celu realizacji profitów.

„Światowe rynki kapitałowe i główne grupy aktywów osiągnęły dobre wyniki wspierane rosnącą akceptacją ryzyka przez inwestorów” powiedział Thiel. „Alokacja w akcje w 2010 r. przez najbogatszych inwestorów odzwierciedla poszukiwanie wyższych zwrotów i pragnienie odpracowania strat związanych z kryzysem. Widzieliśmy również dalsze zainteresowanie najbogatszych konkretnymi klasami aktywów, takich jak akcje i towary.”

Patrząc w przyszłość oczekuje się, że najbogatsi zwiększą swoje alokacje w aktywa i towary jeszcze bardziej w 2012 r., ograniczając równocześnie inwestycje w nieruchomości i lokaty gotówkowe/depozyty. Rozwój regionalnych tendencji na rynkach wschodzących jest mniej pewny w związku z możliwością interwencji rządowych pakietów stymulujących.