Przejdź do treści

Piotr Nielubowicz wchodzi do zarządu Optimus S.A.

Piotr Nielubowicz, akcjonariusz od 12 lat związany z Grupą CD Projekt poszerzył skład Zarządu po Walnym Zgromadzenie Akcjonariuszy z 27 czerwca 2011 r. Jednocześnie do Rady Nadzorczej powołano znanego w branży IT Piotra Pągowskiego.

12 maja 2011 Rada Nadzorcza Optimusa w tajnym głosowaniu powołała na kolejną kadencję dotychczasowego Prezesa  Adama Kicińskiego oraz Członka Zarządu Marcina Iwińskiego. Skład Zarządu uzupełniono o Piotra Nielubowicza, pełniącego dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.  Nowy Zarząd będzie sprawował mandaty do dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki sprawozdania finansowego Optimus S.A. za rok 2012.

Piotr Nielubowicz od 12 lat związany jest z grupą CD Projekt, gdzie jako 1999 r. jako współwłaściciel, aktywnie uczestniczył w jej życiu m.in. pracował jako dyrektor finansowy. Nowo powołany członek zarządu jest absolwentem wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zarządzanie i marketing. Dodatkowo ukończył studia o specjalności finanse przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego bez uzyskania dyplomu.

Jednocześnie skład Rady Nadzorczej wzmocnił znany w branży IT Piotr Pągowski. Pozostali członkowie zostali powołani na nową, dwuletnią kadencję. Piotr Pągowski ukończył Politechnikę Warszawską na wydziale Elektroniki. Z branżą IT jest związany nieprzerwanie od 1993 r. Swoją karierę rozpoczynał w firmach Baza Sp. z o.o. i Westwood. Od 1995 r. był związany z Intelem, gdzie odpowiadał m.in. za strategię rozwoju w regionie Europy Środkowej (CEE), w tym strategie sprzedażowe i marketingowe wszystkich produktów firmy. Od 2006 do 2011 r.  pracował w Microsoft, między innymi na stanowiskach Country Manager E&D (Entertainment & Devices) dla Polski i krajów bałtyckich, a następnie jako General Manager C&O (Consumer & On-line) i kolejno OEM Director. Od 1 kwietnia 2011 r. pełni funkcję Dyrektora Generalnego działu Komputerowych Systemów Osobistych Hewlett-Packard (HP PSG) w Polsce.

źródło/autor: InnerValue Investor Relations