Przejdź do treści

PaperPort Professional 12 Nuance po polsku

Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN), lider technologii przetwarzania mowy i obrazu, ogłosiła wprowadzenie na polski rynek najnowszej polskiej wersji, niezwykle popularnego na innych europejskich rynkach, programu biurowego PaperPort Professional 12 do skanowania i zarządzania dokumentami oraz zdjęciami.

Ułatwia on użytkownikom skanowanie oraz obsługę dokumentów różnych formatów i fotografii cyfrowych zgromadzonych na komputerze PC. Aplikacja udostępnia wiele praktycznych funkcji pozwalających nie tylko szybciej i dokładniej skanować, ale też organizować i efektywniej zarządzać dokumentami elektronicznymi zawierającymi różnorodne formaty danych, zarówno tabelaryczne, tekstowe, graficzne, jak i multimedialne. Konwersja papierowych dokumentów na łatwo dostępne pliki elektroniczne z opcją inteligentnego przeszukiwania oraz możliwością udostępniania innym do pracy grupowej jest dodatkowo wsparta programem wysokiej dokładności rozpoznawania znaków (OCR – Optical Character Recognition) w odniesieniu do języka polskiego. Oprogramowanie PaperPort 12 umożliwia użytkownikom szybsze wyświetlanie plików PDF i nawigację po nich nawet do pięciu razy szybciej niż w poprzedniej wersji. Nowe funkcje obsługi plików PDF pozwalają na konwersję zeskanowanych papierowych formularzy na formularze PDF, które można wypełniać komputerowo oraz tworzenie bezpiecznych dokumentów PDF, zgodnych ze standardami obowiązującymi w branży. Zawartość zeskanowanych dokumentów papierowych lub plików obrazów jest dostępna dla mechanizmów wyszukiwania, takich jak Windows Desktop Search lub Google.

Dotychczas aplikacja była dostępna na światowych rynkach w innych wersjach językowych, gdzie zgromadziła już rzesze gorących zwolenników. Najnowsza wersja PaperPort Professional 12 powstała  na podstawie licznych testów oraz opinii społeczności użytkowników. Dzięki temu powstało szereg udogodnień ułatwiających obsługę aplikacji. Posiada ona teraz zupełnie nowy interfejs użytkownika, zgodny z pakietem Microsoft Office oraz nowym rozwiązaniem dla systemu Windows 7 — dodatkową nawigację ułatwiającą korzystanie z oprogramowania. Nowy interfejs łączy wizualny pulpit dokumentu, wyświetlany w oprogramowaniu PaperPort, wysoko ceniony zarówno przez użytkowników, jak i ekspertów w branży, z opartym na pasku menu, które teraz można łatwiej znaleźć i z którego korzysta się prościej. Dzięki nowej pozycji menu „Scan Now” (Skanuj teraz), skanować można poprzez tylko jedno kliknięcie, niezależnie od otwartej części aplikacji.

Aby zapewnić zaawansowane funkcje biznesowe, oprogramowanie PaperPort Professional 12 zapewnia trzy poziomy integracji z oprogramowaniem Microsoft SharePoint. Umożliwiają one scentralizowane zarządzanie zawartością, zapewniając zdalny dostęp oraz dostosowanie dokumentów w repozytoriach oprogramowania SharePoint poprzez połączenia VPN i sieciowe.

Aplikacja Nuance PaperPort Professional 12 w polskiej wersji językowej dostępna jest w Polsce od dnia 29.06.2011 przez tradycyjne i elektroniczne kanały dystrybucji z sugerowaną ceną detaliczną 330 PLN+ VAT. Produkt jest adresowany do użytkowników indywidualnych, firm oraz administracji.

źródło/autor: Nuance Communications