Przejdź do treści

Ruszyła trzecia edycja kampanii „Szanuj życie!”

Zaniedbania w nadzorze nad pracownikami budowlanymi to częsty problem tej branży w Polsce. Robotnicy, szczególnie młodzi, nie są też odpowiednio przeszkoleni w kwestii bezpieczeństwa, co potwierdzają statystyki: co druga ofiara śmiertelna na budowie, to nowozatrudniony. Chcąc temu zapobiec, Państwowa Inspekcja Pracy organizuje akcję „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki poślizgnięcia”, której trzecia edycja rozpoczęła się 17 czerwca.

Tegoroczna edycja jest skierowana bezpośrednio do przedsiębiorców i kierowników budowy, skupiając ich uwagę na kwestiach organizacji pracy, nadzoru, a szczególnie – szkoleń wstępnych i okresowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

– Do akcji zaprosiliśmy największe firmy budowlane, by móc dotrzeć do ich podwykonawców i pracowników. To pozwoli nam maksymalnie zwiększyć jej zasięg – mówi Anna Tomczyk, Główny Inspektor Pracy.

Firmy, które zgodzą się wziąć udział, otrzymają dostęp do bezpłatnych szkoleń. Oferowane będą także audyty w ramach których PIP przeprowadzi kontrolę w każdym przedsiębiorstwie, które zgłosi taką chęć. Taka wizyta nie będzie wiązała się z żadnymi nakazami ani przymusami prawnymi, a jedynie z sugestiami i poradami, co w działalności spółki należy zmienić. Podczas trwania kampanii wykorzystywane będą również materiały informacyjne, takie jak banery i plakaty, które pojawią się na terenach inwestycji.

W latach 2009-2010 w programie wzięło udział ponad 1000 pracodawców branży budowlanej z całej Polski, a przez ostatnie 2 lata w szkoleniach uczestniczyło ok. 2500 firm. Jedną ze spółek aktywnie wspierających akcję jest wypożyczalnia sprzętu budowlanego Cramo.

– W kampanii „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” uczestniczymy już po raz drugi. W minionych latach często braliśmy udział szkoleniach, prezentując nowoczesne i ekonomiczne systemy zabezpieczeń – mówi Jan Grochala, kierownik produktowy w Cramo. – Budowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy możliwe jest dzięki dotarciu do wszystkich – nie tylko kierowników i przedsiębiorców, ale także szeregowych pracowników. Należy pamiętać, że zatrudnieni również powinni zwracać uwagę na spełnianie standardów i wymagać tego od pracodawcy – podkreśla.

Aby zapisać się do programu i skorzystać z darmowych szkoleń i audytów, wystarczy złożyć wniosek do Okręgowego Inspektoratu Pracy bądź wypełnić formularz internetowy. Wszystkie konieczne dokumenty dostępne są na stronie www.bezupadku.pl.