Światowy Raport Jakości ujawnia, że przenoszenie aplikacji w chmurę zwiększa potrzebę ich testowania i zapewniania jakości

Nowy raport Capgemini, Sogeti i HP podkreśla stały wzrost wydatków na zapewnienie jakości aplikacji oraz szczególnie wysoki poziom inwestycji na rynkach wschodzących

Capgemini, jeden z największych na świecie dostawców usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingowych, wraz z należącą do Grupy Capgemini firmą Sogeti, oraz razem z firmą HP opublikowali wyniki trzeciej edycji dorocznego Światowego Raportu Jakości. To dogłębne studium analizuje stan jakości aplikacji w firmach i praktyki testingu w wielu branżach i regionach. Większość organizacji (85%3) uznaje, że ich portfel aplikacji wymaga racjonalizacji, i że ich krytyczne aplikacje wprowadzone przy użyciu przestarzałej technologii muszą być zmienione i uaktualnione w celu zwiększenia wydajności. W wyniku tego, 42 procent firm planuje zwiększyć środki przeznaczone na zapewnienie jakości aplikacji (QA) i testowanie. Potrzeba sprawnych metod wykorzystania aplikacji powoduje, że odsetek firm, które przenoszą co najmniej część systemów IT do chmury wzrósł do 81%. Pojawianie się nowych technologii takich właśnie jak usługi w chmurze, rodzi potrzebę rygorystycznych testów i kontroli jakości dla bezpiecznego korzystania z aplikacji. aplikacji staje się bardzo istotne.

Badania pokazują, że najwięcej w zapewnienie jakości inwestują firmy z rynków wschodzących. W 2010 roku, 83% chińskich przedsiębiorstw i 56% brazylijskich firm znacznie zwiększyło swoje inwestycje w zapewnienie jakości działania aplikacji, co kontrastuje ze stosunkowo stałymi wydatkami na ten cel firm z Ameryki Północnej i Europy. Również wśród australijskich firm wzrósł znacząco nacisk na zapewnienie jakości aplikacji – w ciągu ostatniego roku 37% respondentów wskazało, że ich budżety na przeprowadzanie testingu zostały zwiększone. Tendencję wzrostową (szczególnie w firmach z rynków wschodzących) wykazują także inwestycje koncentrujące się na zwiększeniu efektywności i standaryzacji, często poprzez tworzenie Centrów Przeprowadzania Testów w celu centralizacji i konsolidacji praktyk zapewniania jakości.

Gospodarki wschodzące najchętniej korzystają z infrastruktury chmury:

  • Ponad jedna trzecia firm chińskich (37%) planuje migrację do chmury pomiędzy 11 a 25% swoich aplikacji w przyszłym roku, a kolejne 40% przygotowuje się do przeniesienia od 26 do 50%;
  • Natomiast 24% firm w Ameryce Północnej i 18% firm Europy Zachodniej i Północnej wskazuje, że nadal nie są zainteresowane migracją swych aplikacji do chmury.

Wykorzystywanie chmury i rosnąca zależność od aplikacji internetowych również podnosi znaczenie kwestii bezpieczeństwa aplikacji, która w przeszłości zazwyczaj była postrzegana przez przedsiębiorstwa jako funkcja wymagana przez audyt i zarządzanie ryzykiem. Ponad jedna czwarta (27%) dużych organizacji (zatrudniających ponad 5 tys. pracowników) powołuje specjalne zespoły ds. bezpieczeństwa informacji (IS) w celu projektowania i testowania procedur bezpieczeństwa i wymagań gwarantujących, że nowe systemy i aplikacje nie zostaną złamane, oraz że poufne i wrażliwe informacje będą chronione przed dostępem lub uszkodzeniem przez osoby nieupoważnione. Testowanie w chmurze oznacza, że nowa generacja testerów będzie musiała zajmować się całym portfolio usług IT, a nie tylko weryfikacją jakości poszczególnych systemów.

„Szefowie działów informatyki są pod presją, aby dostarczać wysokiej jakości aplikacje w ramach napiętego budżetu,” powiedział Raf Howery, Wiceprezes, Dyrektor „Global Channels and Partners” w Capgemini. „Migracja wysokiej jakości aplikacji do chmury jest naturalnym procesem rozwoju, ponieważ daje ona efektywną kosztowo, niezawodną i sprawną płaszczyznę do ich tworzenia i testowania. Dalsze inwestycje w zapewnienie jakości, zwłaszcza na rynkach krajów rozwiniętych spowodują, że firmy będą mogły rozwijać się w chmurze, gdy tylko technologia ta będzie w pełni przyjęta.”

W raporcie zwrócono również uwagę na zwiększającą się zależność firm od outsourcingu testowania aplikacji. Ponad dwie trzecie (70%) respondentów zatrudnia podwykonawców lub innych dostawców w celu zapewnienia jakości. Już nie tylko chcą oni zlecać samo przeprowadzenie testów, ale także przygotowanie strategii, przeprowadzenie testów akceptacyjnych użytkownika oraz testów bezpieczeństwa. Preferencją dla outsourcingu jest nadal siedziba w tym samym miejscu (27%), a następnie siedziba w tym samym kraju lub na tym samym kontynencie (24%). Jednak preferencja dla outsourcingu za granicą różni się między firmami z Ameryki Północnej i Europy. Dla przedsiębiorstw z siedzibą w USA i Kanadzie oczywistym wyborem są często Indie (18%), Chiny (12%) i Europa Wschodnia (9%), podczas gdy firmy z Europy Zachodniej i Północnej wskazały odwrotną kolejność – najczęściej chcą zlecić outsourcing w zakresie zapewnienia jakości do Europy Wschodniej (12%) lub Chin (7%), i dopiero później do Indii (4%).

„Dzisiejsze trendy, jak chmura czy urządzenia mobilne, podnoszą złożoność aplikacji. Bardziej niż kiedykolwiek organizacje stają wobec wyzwania, aby utrzymać swoją przewagę konkurencyjną poprzez dostarczenie wyższej jakości oprogramowania, pozostając jednocześnie efektywnym”, powiedział Jonathan Rende, Dyrektor Generalny i Wiceprezes odpowiedzialny za dział „Applications, Software” w HP. „Wyniki Światowego Raportu Jakości podkreślają, że dyscyplina zarządzania jakością, globalne zaopatrzenie i sprawne procesy muszą stać się integralną częścią strategii produkcji oprogramowania organizacji, aby móc efektywnie i szybko podnosić innowacyjność”.

Na koniec, raport zwraca uwagę na potrzebę standaryzacji zapewnienia jakości poprzez sprawdzone metody, takie jak podejście TMap® grupy Capgemini, ponieważ coraz większe znaczenie przywiązywane jest do oceny wpływu na biznes, przez wiązanie wyników z celami biznesowymi, lub obliczanie strat wynikających z potencjalnych wad aplikacji. Odnotowano również ciągły wzrost automatyzacji testów, jak widać poniżej:

  • 37% firm wykorzystuje stworzone wewnętrzne techniki szacowania, kolejne 22% używa standardowych w przemyśle metod szacowania, a dalsze 12% nie ma spójnej metodologii w tym zakresie;
  • Jednak większość firm (58%) przeprowadza połowę testów jakościowych bez użycia automatyki. Tylko 23% używa zautomatyzowanych rozwiązań testowych dla więcej niż połowy testów.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu