Komisja Europejska, Airbus, linie lotnicze i producenci paliw jednomyślni w sprawie biopaliw dla lotnictwa

Tagi:

Wspólna dla całego sektora inicjatywa zakłada dwa miliony ton biopaliwa lotniczego do 2020 r.

Komisja Europejska, Airbus, czołowe europejskie linie lotnicze oraz europejscy producenci biopaliw uruchomili nową, ekscytującą inicjatywę branżową, w ramach której podjęta będzie próba przyspieszenia komercjalizacji biopaliw lotniczych w Europie.

Inicjatywa, określana mianem „Biofuel Flightpath”, to plan działania z jasno określonymi etapami, który zakłada, że zrównoważona produkcja biopaliw dla lotnictwa osiągnie w 2020 r. poziom dwóch milionów ton rocznie. Biopaliwo będzie wytwarzane w Europie z surowców pozyskiwanych na naszym kontynencie. Inicjatywa ma poparcie Komisarza Europejskiego, Günthera Oettingera, prezesa Airbusa Toma Endersa, głównych europejskich linii lotniczych oraz wielu zaawansowanych producentów biopaliw.

Członkowie uczestniczący w projekcie „Biofuel Flightpath” zobowiązują się do wspierania i promowania produkcji, składowania i dystrybucji wytwarzanych w ekologiczny sposób biopaliw dla lotnictwa, które mogą zastąpić tradycyjne paliwa bez dalszych modyfikacji. Plan zakłada też osiągnięcie produkcji i zużycia na poziomie dwóch milionów ton rocznie do 2020 r. Podmioty zaangażowane w projekt będą dążyć do wypracowania odpowiednich mechanizmów finansowych, wspierających budowę „pierwszych w swoim rodzaju”. zaawansowanych zakładów wytwarzających biopaliwa.

Więcej informacji o inicjatywie znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/biofuels_flight_path_en.htm

Wszystkie informacje prasowe i zdjęcia są dostępne na: www.airbus.com/presscentre. Ponadto można nas śledzić na twitterze @Airbus.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu