Europejski Fundusz Leasingowy znów najlepszy

Europejski Fundusz Leasingowy został uznany za Najlepszą Instytucję Finansową w kategorii LEASING 2010. Według rankingu Rzeczpospolitej EFL, podobnie jak w roku ubiegłym, zdobył pierwsze miejsce.

Przy ustalaniu rankingu i oceny spółek brane były pod uwagę: wskaźnik ROE mierzący rentowność firm (zysk do kapitałów spółki), a także dynamika sprzedaży, zysk uzyskany z portfela należności oraz cały portfel w 2010 r. W rankingu brane pod uwagę były firmy, które w latach 2009 i 2010 wypracowały zysk oraz, których suma bilansowa i wartość całego portfela przekroczyły próg w wysokości 100 mln zł. Oceny wszystkich firm zestawionych w rankingu zostały dokonane na podstawie danych dostarczonych przez uczestników.

Zgodnie w ustalonymi kryteriami oceny, EFL jest liderem rynku i posiada w nim ponad 10% udziałów. Przekłada się to na najwyższe finansowanie udzielone polskim przedsiębiorcom, które przekroczyło łącznie 3 mld zł w 2010 roku, przy łącznej wartości należności z tytułu leasingu na poziomie 4,66 mld zł. W ubiegłym roku EFL był także liderem pod względem zysku netto, który wyniósł 93 mln zł.

– Bardzo cieszymy się, że utrzymujemy mocną pozycję lidera. W ostatnich latach cała branża doświadczała różnych trudności związanych z kryzysem ekonomicznym. Jednak dzięki stałej kontroli bezpieczeństwa transakcji trzymaliśmy cały czas rękę na pulsie. Zdecydowanie zaprocentowało również zaufanie, jakim nas darzą nasi klienci i partnerzy biznesowi. Ciągle też skupiamy się, aby jak najbardziej wychodzić naszym Klientom naprzeciw, czego najlepszym i najświeższym przykładem jest Europejski Program Modernizacji Polskich Firm. Dzięki niemu polscy przedsiębiorcy mogą korzystać ze środków Leasingu Europejskiego na preferencyjnych warunkach – mówi Andrzej Krzemiński, prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Wyróżnienia przyznano w ośmiu kategoriach odpowiadających następującym branżom: banki, banki spółdzielcze, powszechne towarzystwa emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy ubezpieczeniowe na życie, towarzystwa ubezpieczeń majątkowych, domy maklerskie oraz właśnie firmy leasingowe.

W kapitule rankingu zasiedli Panowie: Jacek Chwedoruk, prezes Rothschild Polska, Dariusz Filar, członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, Robert Nejman, zarządzający MCI Capital TFI, Wojciech Rabiej, przedstawiciel porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl oraz Paweł Czuryło – zastępca kierownika działu ekonomicznego Rzeczpospolitej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu