Przejdź do treści

Firma doradcza Collect Consulting przekształcona w spółkę akcyjną

Z dniem 10 czerwca 2011 roku nastąpiła zmiana formy organizacyjno-prawnej Collect Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Firma doradcza świadcząca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego dla sektora publicznego i prywatnego przekształcona została w spółkę akcyjną.

Na podstawie przepisu art. 551 i nast. kodeksu spółek handlowych z dniem 10 czerwca 2011 roku nastąpiło przekształcenie spółki działającej pod firmą Collect Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Rolnej 14, w spółkę przekształconą Collect Consulting S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Rolnej 14. Wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej przysługują spółce przekształconej, tj. Collect Consulting S.A. Dzień przekształcenia nie powoduje zmian w treści stosunków cywilnoprawnych pomiędzy spółką a osobami trzecimi.

„Dynamiczny rozwój firmy oraz wprowadzenie nowych produktów doradczych umożliwiły podjęcie strategicznej decyzji o przekształceniu Collect Consulting w spółkę akcyjną. Docelowo wiązać się to będzie również z debiutem na NewConnect. Obecnie władze spółki analizują możliwość akwizycji oraz przejęcia dwóch podmiotów, które uzupełnią portfel świadczonych usług” – poinformował Prezes Zarządu, Radosław Polowy.

Od 2003 roku Collect Consulting wspiera klientów w realizacji projektów rozwojowych o różnym stopniu skomplikowania, specyfice, jak i zasięgu. Podmiotom sektora prywatnego doradza przy projektach związanych z finansowaniem zewnętrznym, restrukturyzacją i optymalizacją procesów biznesowych oraz zarządzaniem płynnością finansową. Natomiast sektor publiczny wspiera przy restrukturyzacji zadłużenia i pozyskiwaniu finansowania, zarządzaniu inwestycjami, między innymi pełniąc rolę doradcy w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zarządzaniu innowacjami i transferem technologii.

Collect Consulting oferuje również szkolenia w zakresie funduszy unijnych, zarządzania, sprzedaży i marketingu, finansów i ekonomii oraz świadczy usługi badawcze o charakterze społeczno-gospodarczym i ewaluacyjne.

Firma zrealizowała ponad 700 projektów. W tym roku otrzymała Certyfikat ISO 9001:2009, będący potwierdzeniem dostarczania przez nią profesjonalnych usług doradczych.

źródło/autor: Collect Consulting