SAS w Kwadrancie Liderów raportu Magic Quadrant for CRM Multichannel Campaign Management

Firma SAS Institute została sklasyfikowana w Kwadrancie Liderów w raporcie firmy analitycznej Gartner „Magic Quadrant for CRM Multichannel Campaign Management”. Według Gartnera „Liderzy raportu Multichannel Campaign Management posiadają głęboką i wszechstronną wiedzę na temat potencjału oferowanych rozwiązań i osiągają wybitne wyniki w zakresie zarządzania kampaniami marketingowymi począwszy od prostych, aż po złożone i zaawansowane projekty zarządzania kampaniami. Posiadają również wysokie kompetencje w zakresie implementacji strategii e-marketingu. Ponadto Liderzy mają silną pozycję rynkową i wysoki wskaźnik penetracji rynku oraz strategiczną wizję w zakresie rozwoju biznesu w obszarze zarządzania kampaniami.”„Obserwujemy konsolidację rynku  rozwiązań do zarządzania kampaniami, dlatego SAS nieustannie różnicuje swoją ofertę w obszarze Customer Intelligence, aby zapewnić wartość dla całej organizacji, a nie tylko dla działu marketingu. Rozwiązania do zarządzania wielokanałowymi kampaniami stają się coraz bardziej zaawansowane. SAS konsekwentnie integruje narzędzia do zarządzania kampaniami z innymi rozwiązaniami, takimi jak np. social media analytics, czy online analytics, aby zapewnić całościowe spojrzenie na działalność organizacji, a w rezultacie  wzrost przychodów.”  – powiedział John Bastone, Global Product Marketing Manager w SAS Institute.

SAS konsekwentnie rozwija swoją ofertę w obszarze Customer Intelligence. Zmiany wprowadzone w najnowszej wersji pakietu  SAS Customer Intelligence koncentrują się  na większej użyteczności narzędzi, lepszym wykorzystaniu funkcjonalności real-time oraz sprawniejszej integracji z narzędziami do zarządzania zasobami marketingowymi (marketing resource management). Pakiet zawiera również narzędzia do planowania i optymalizacji kampanii, nowe narzędzia do zwiększenia efektywności planowania kampanii, a także istotne usprawnienia w zakresie online i offline analytics. Najnowsze narzędzia online analytics umożliwiają synchronizację  wszystkich działań w zakresie komunikacji marketingowej.

W lutym 2011 SAS poinformował o przejęciu firmy Assetlink, lidera w obszarze marketing resource management według Gartner Research. SAS posiada obecnie  najbardziej kompleksową w branży zintegrowaną platformę do zarządzania działaniami marketingowymi, która wiąże ludzi, procesy i technologie w celu planowania, realizacji i optymalizacji działań marketingowych.

źródło/autor: SAS Institute

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu